Wraca zainteresowanie podróżami zagranicznymi do poziomu sprzed pandemii. Trend ten widoczny jest zarówno w statystykach wyszukiwania lotów, noclegów w Google czy we wzroście liczby ubezpieczeń turystycznych sprzedawanych przez Wartę. Już w maju firma odnotowała istotny wzrosty sprzedaży do krajów, które cieszą się największą popularnością wśród Polaków. Dla przykładu liczba osób wyjeżdżających do Chorwacji i Egiptu wzrosła odpowiednio o 39 i 46 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W przypadku Grecji czy Turcji ten wzrost osiągną nawet ponad 100% wzrostu. 
Wraz z rosnącym zainteresowaniem ubezpieczeniami turystycznymi, Warta wprowadziła praktyczne nowości i zmiany w swoim produkcie dla osób podróżujących za granicę. Dzięki nim ma ono obecnie najszerszy podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej dla wszystkich ubezpieczonych w ramach produktu Warta Travel.
- Wraz ze zmieniającymi się realiami naszego życia, pojawianiem się nieoczekiwanych zdarzeń naturalnych czy epidemii obserwujemy zmieniające się potrzeby klientów, którzy w sposób naturalny oczekują ubezpieczenia „od wszystkiego”. To znaczy takiego, które jest dalekowzroczne i gwarantuje szeroki zakres podstawowy ochrony. Nasze rozwiązanie wyróżnia m.in. kompleksowy, dopasowany do potrzeb wszystkich turystów zakres usług assistance, a także możliwość wyboru sumy ubezpieczenia kosztów leczenia aż do 2 mln zł – mówi Dorota Dziubałko, menedżer produktu w Departamencie Masowych Ubezpieczeń Majątkowych w Warcie.

Warto pamiętać również o użytecznych opcjach dodatkowych, takich jak ubezpieczenie udziału własnego w wypożyczonym pojeździe, koszty leczenia powypadkowego w RP oraz ubezpieczenie mienia pozostawionego w miejscu zamieszkania w Polsce na czas wyjazdu zagranicznego. W ramach naszych polis uwzględniliśmy także konsekwencje nagłych zjawisk przyrodniczych, możliwość dojechania do lekarza na koszt Warty czy wsparcie asystenta domowego – dodaje Dorota Dziubałko.
Kluczową zmianą jest wprowadzenie do ubezpieczenia nowej, maksymalnej sumy ubezpieczenia w przypadku kosztów leczenia. W nowej ofercie Warta Travel klient może ubezpieczyć się na wypadek kosztów leczenia podczas podróży zagranicznej nawet na 2 mln zł. Jest to najwyższa suma ubezpieczenia oferowana na rynku uwzględniająca również leczenie następstw chorób przewlekłych.  

Ubezpieczenie turystyczne Warty zostało poszerzone również o szereg nowych usług assistance bez dodatkowej składki. Wśród tych świadczeń znalazł się: 

1.    Pakiet Pandemia – Warta pokryje koszty zakwaterowania i wyżywienia ubezpieczonych w razie konieczności przebywania w izolatorium (wskutek zakażenia wirusem SARS-CoV-2) oraz koszty kwarantanny osób wspólnie podróżujących (ubezpieczonych na tej samej poli-sie) – do 5 tys. zł na osobę.
2.    Pakiet Żywioły - jeżeli w miejscu pobytu ubezpieczonego zejdzie lawina, wybuchnie wulkan lub wystąpi tsunami, Warta pokryje koszty transportu do miejsca umożliwiającego mu powrót do Polski oraz koszty dłuższego pobytu (maks. 5 dni) – łącznie do 2 tys. zł, a także przedłu-ży nieodpłatnie okres obowiązywania polisy. 
3.    Pakiet Assistance Domowy - jeżeli podczas pobytu za granicą ubezpieczony ulegnie wy-padkowi lub nagle zachoruje (dotyczy także choroby przewlekłej) i Warta zorganizuje dla niego transport do placówki medycznej w Polsce, to dodatkowo ma możliwość skorzystania z usługi asystenta domowego. Ubezpieczyciel zorganizuje osobę, która pomoże jemu lub bliskim w codziennych obowiązkach, i pokryje koszty jej zatrudniania. 
4.    Transport niemedyczny – Warta pokryje koszty dojazdu do i z placówki medycznej w celu udzielenia świadczeń medycznych (limit 500 zł na zdarzenie), np. udokumentowane koszty taksówek. 

Nowości w zakresie dodatkowym

Korzystne dla klienta zmiany pojawiły się także w zakresie dodatkowym Warta Travel. Do wykazu pojazdów objętych ochroną ubezpieczyciel dodał kampery. Ochrona została przy tym rozszerzona o częste w podróży szkody parkingowe (takie jak rysy i otarcia karoserii, wgniecenie drzwi lub błotnika, uszkodzenie lusterka bocznego czy zbicie reflektora) ze zniesieniem udziału własnego w wynajętym pojeździe.
Co ważne - wprowadzone przez Wartę nowości zapewniają podróżującym poczucie pełnego bezpieczeństwa także, jeśli chodzi o ich mienie pozostawione w Polsce na czas wyjazdu. Chroni je bowiem Pakiet Bezpieczny Dom, Teraz klient może zadbać również o rzeczy, które pozostawia w domu lub mieszkaniu na czas wyjazdu! Obejmuje on ochroną ruchomości domowe na wypadek kradzieży z włamaniem, m.in.: sprzęt elektroniczny i komputerowy, AGD, instrumenty muzyczne, meble, elementy dekoracji wnętrz, odzież, obuwie, artykuły gospodarstwa domowego.
- W okresie podróży wakacyjnych dochodzi niestety do kradzieży z włamaniem. Chcemy, by nasz klient nie musiał się o to martwić na wyjeździe, dlatego możemy objąć ubezpieczeniem Warta Travel jego ruchomości w domu lub mieszkaniu, w tym wszelki sprzęt elektroniczny czy elementy dekoracyjne. Zakładamy, że jest to szczególnie praktyczne rozwiązanie dla osób wynajmujących mieszania, które nie mogą ubezpieczyć swoich ruchomości w ramach tradycyjnej polisy mieszkaniowej - dodaje Dorota Dziubałko z Warty.