• Składka przypisana brutto obniżyła się o 4,7 procent, a w walutach lokalnych o 3,0 procent, do kwoty 9,0 (9,4) mld euro
  • Wynik EBIT obniżył się 10,9 procent do poziomu 573 (643) mln euro
  • Zysk netto Grupy wyniósł 222 mln euro wobec 251 mln euro w tym samym okresie 2015 r.
  • Combined ratio poprawiło się do poziomu 96,3 procent (96,5)
  • Utrzymuje prognozę całorocznych zysku netto Grupy na poziomie około 750 mln euro

Grupa Talanx dobrze rozpoczęła rok obrotowy i potwierdza swoją prognozę na 2016 r. W okresie od stycznia do marca zysk netto Grupy spadł o 11,6 procent do 222 (251) mln euro w porównaniu z dobrymi wynikami w tym samym kwartale ubiegłego roku. Jednakże, na wynik na działalności reasekuracyjnej w analogicznym okresie minionego roku korzystnie oddziaływała pozycja nadzwyczajna w wysokości około 19 mln euro po podatkach i udziałach mniejszościowych. Gdyby nie uwzględniać wspomnianego jednorazowego dochodu, zysk netto Grupy w pierwszym kwartale 2016 r. ukształtowałby się na poziomie niezmienionym w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. Składki brutto spadły o 4,7 procent do 9,0 mld euro (9,4), o czym przesądziło zamierzone podwyższenie pojedynczych składek w branży ubezpieczeń na życie w Niemczech, a także różnice kursowe; pozycja ta w ujęciu skorygowanym o efekty walutowe wykazała nieznaczny spadek na poziomie 3,0 procent.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją informacji prasowej tutaj.

Oficjalnym językiem przyjętym w komunikacji korporacyjnej Grupy Talanx są niemiecki i angielski. Niniejszy tekst jest tylko tłumaczeniem, a Grupa Talanx nie gwarantuje jego dokładności i wiarygodności. Prawnie wiążące są wersje sporządzone w języku angielskim i niemieckim.