Warta dla Ciebie i Rodziny to innowacyjne ubezpieczenie dla całej rodziny, które zabezpiecza przed skutkami aż 50 rodzajów zdarzeń. Dzięki oferowanym pakietom, ubezpieczenie można w łatwy sposób dopasować do potrzeb kluczowych grup, w tym m.in.: rodzin z dziećmi, singli, rodzica samodzielnie wychowującego dzieci, osób po 55 roku życia, czy par będących np. w związkach nieformalnych. Wsparciem szerokiej ochrony jest także bogaty pakiet medycznego Assistance, który gwarantuje wszystkim domownikom mi.in pomoc w razie kłopotów ze zdrowiem.

Zawarcie umowy ubezpieczenia nie wymaga przeprowadzania żadnych badań lekarskich. Umowa może zostać podpisana podczas jednego spotkania z agentem. Cena polisy jest natomiast stała dla danego wariantu ochrony i niezależna od wieku ubezpieczającego się. Najtańszy wariant polisy kosztuje tylko 33 zł miesięcznie. Co ważne, zawarcie takiej umowy nie oznacza zaciągania długoterminowych zobowiązań. Klient w każdym momencie ma prawo zrezygnować z ochrony.

To z pewnością m.in. te cech produktu wpłynęły na jego popularność wśród konsumentów, czego potwierdzeniem jest także Godło „Dobry Produkt 2018”. Tytuł jest obiektywnym wyróżnieniem przyznawanym na bazie Ogólnopolskiego Badania Postaw i Preferencji Konsumenckich, w którym osoby badane pytane są o najlepsze wg nich produkty w różnych kategoriach.

Ogólnopolskie Badanie Postaw i Preferencji Konsumenckich „Dobry Produkt 2018″ zostało zrealizowane przez redakcję Forum Biznesu –  dodatku do Dziennika Gazety Prawnej. Patronat i opiekę merytoryczną nad badaniem objął Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Badanie zostało zrealizowane na próbie 1000 osób metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).