Warta Bezpieczna Przyszłość to nowe ubezpieczenie na życie i dożycie, które poza ochroną, gwarantuje również wypłatę ustalonej w umowie kwoty na koniec okresu ubezpieczenia. Oferta jest skierowana do klientów poszukujących ochrony dla siebie i swoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych i jednocześnie zainteresowanych gromadzeniem kapitału na przyszłość. – Koniec roku to okres podsumowań i planów na nowe miesiące. Rok 2021 upłynął nam pod znakiem kolejnych fal zachorowań i obostrzeń, zmian gospodarczych i społecznych. Znamy obawy i potrzeby naszych klientów, dlatego udostępniamy im nowy produkt, który wesprze ich i ich najbliższych teraz i w przyszłości – tłumaczy Marek Twardowski, dyrektor zarządzający, odpowiedzialny za Departament Rozwoju Produktów w Warcie.

Połączenie ochrony i gromadzenia kapitału

- Stworzyliśmy kompleksowy produkt, który stanowi prostą formę zabezpieczenia najbliższych, a jednocześnie daje możliwość bezpiecznego gromadzenia kapitału na przyszłość – tłumaczy Marek Twardowski z Warty i dodaje: W ramach podstawowej umowy ubezpieczenia gwarantujemy wypłatę ustalonej w umowie kwoty na koniec okresu ubezpieczenia albo w przypadku śmierci ubezpieczonego. Dodatkowo produkt oferuje pomoc w razie wypadku czy choroby, w postaci szerokiego pakietu ochronnego.

Z kolei rozszerzona wersja ubezpieczenia umożliwia pomnażanie kapitału w ramach inwestycji w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zarządzane przez Wartę. Poprzez wpłaty składek regularnych i doraźnych, klient będzie gromadził dodatkowe środki, które zostaną mu wypłacone wraz z końcem okresu umowy. Gromadzony w funduszach kapitałowych nie jest w żaden sposób zamrożony – istnieje możliwość wypłacenia całości czy części inwestowanych środków w dowolnym momencie trwania umowy.

Długofalowa ochrona dopasowana do potrzeb

Przy zawieraniu umowy klient określa oczekiwaną wysokość sumy ubezpieczenia, zakres ochrony okres ubezpieczenia. – Chcąc zapewnić naszym klientom jak najlepiej dopasowaną ofertę, udostępniliśmy im także możliwość wyboru częstotliwości opłacanej składki. Mają także do wyboru liczne umowy dodatkowe, które chronią ich w przypadku problemów ze zdrowiem. Co ważne, w razie śmierci ubezpieczonego całe zgromadzone pieniądze z polisy otrzyma osoba wskazana w umowie, bez postępowania spadkowego czy konieczności opłacania podatku. – dodaje Marek Twardowski z Warty.  

Polisa ubezpieczeniowa Warta Twoja Przyszłość jest już dostępna u Agentów Warty.