Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że Polacy coraz mocniej starają się oszczędzać pieniądze na przyszłość[1]. Widząc ten trend Citi Handlowy zaproponował swoim Klientom nowe ubezpieczenie Warty „WARTA Plan na Przyszłość”. Nowy produkt w ofercie banku to rozwiązane o charakterze oszczędnościowym bazujące na regularnych wpłatach, umożliwiające Klientom uzyskanie zagwarantowanej wysokości środków na realizacje przyszłych planów. Połączone jest z zabezpieczeniem finansowym w razie trudnych sytuacji losowych dotyczących zdrowia i życia ubezpieczonego np. w razie niezdolności do pracy ubezpieczyciel przejmie wymagane płatności składki.

Rozwijamy współpracę z bankiem Citi Handlowy tworząc nowy model rozwiązań ubezpieczeniowych, który rozszerzamy dla jego Klientów o kompleksowe ubezpieczenie wspierające ich w odkładaniu pieniędzy na przyszłość oraz zapewniając ochronę finansową. To wyjątkowo elastyczne rozwiązanie, które dopasowuje się do potrzeb Klienta w zakresie czasu trwania polisy, częstotliwości wpłat czy zakresu ochrony. „WARTA Plan na Przyszłość” uzupełnia produkt ochronny, który trafił do oferty Citi Handlowy w pierwszej połowie roku – mówi Monika Woźniak-Wołek, dyrektor departamentu Bancassurance w Warcie.

Stawiamy na jakość i atrakcyjność rozwiązań produktowych dla Klienta, połączoną ze specjalistyczną obsługą produktów ubezpieczeniowych oraz różne rozwiązania systemowe. „WARTA Plan na Przyszłość” wpisuje się w nasz plan realizowany w ramach ścisłej współpracy z Wartą – podkreśla Wojciech Adamczyk, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych Citi Handlowy.

Podstawą produktu „WARTA Plan na Przyszłość” jest:

  • pewność przyszłych wypłat w ramach ubezpieczenia na dożycie, czyli wypłata zagwarantowanej sumy wraz z określoną premią z możliwością powiększenia o udział w zysku ubezpieczyciela;
  • zabezpieczenie finansowe w ramach ubezpieczenia życia, czyli świadczenie wypłacane uprawnionym w przypadku śmierci ubezpieczonego;
  • ochrona tymczasowa, dzięki której przed akceptacją wniosku przez Wartę ubezpieczony jest chroniony na wypadek śmierci wskutek NW – w przypadku zajścia zdarzenia Ubezpieczyciel wypłaci do 100 000 PLN.
  • dodatkowe bezpieczeństwo, niedostępne w przypadku produktów inwestycyjnych czy depozytowych, w ramach ochrony ubezpieczeniowej dotyczącej zdrowia i życia.

Polisa może zostać uzupełniona o umowy dodatkowe zapewniające wypłatę świadczenia w związku ze śmiercią w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zabezpieczenie na wypadek inwalidztwa poprzez wypłatę jednorazowego świadczenia lub przejęcie opłacania składki przez Wartę do końca umowy. Klient korzystający z tej polisy może, w przypadku problemów finansowych, dwukrotnie zawiesić opłacanie składek regularnych nawet na 6 miesięcy, a także obniżyć ich wartość.

To kolejny etap opracowania przez  Warta i Citi Handlowy kompleksowej palety rozwiązań ubezpieczeniowych zapewniających Klientom banku realizację rozmaitych potrzeb finansowych. 

[1] http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2016/domowe_raport_1-2016.html