• Spółka majątkowa Warty zebrała w 2017 r. 5,1 mld zł brutto składki przypisanej brutto, o 24,3 proc. więcej niż w 2016 r.
  • Skupienie uwagi na sprzedaży ubezpieczeń ze składką regularną przełożyło się na wzrost sprzedaży w spółce życiowej o 8,4 proc. do poziomu 805,8 mln zł.
  • Łącznie obie spółki Warty w ubiegłym roku zebrały składkę w wysokości ponad 5,9 mld zł.
  • Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń przekroczyła 3,9 mld zł.

 

Ostatnie lata wykorzystaliśmy na wdrożenie technologicznych rozwiązań, dzięki którym w 2017 r. mogliśmy skutecznie powiększyć grupę naszych Klientów, jednocześnie utrzymując rentowność biznesu na wysokim poziomie. Widzimy jednak kolejne wyzwania, z którymi będzie się mierzyć rynek ubezpieczeń w najbliższym czasie. Dlatego dużo uwagi poświęcamy przygotowywaniu i wdrażaniu kolejnych innowacyjnych rozwiązań związanych m.in. z robotyzacją procesów czy wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Obecnie realizujemy kilkadziesiąt projektów z myślą o dalszym podnoszeniu efektywności firmy oraz komforcie naszych Klientów i pośredników ubezpieczeniowych – mówi Jarosław Parkot, Prezes Zarządu TUiR „WARTA” S.A. i TUnŻ „WARTA” S.A.  

Ubezpieczenia majątkowe

Łączny przypis składki brutto w 2017 r. wyniósł 5,1 mld zł, co oznacza wynik o 24,3 proc. wyższy względem 2016 r. Silny wzrost przypisu odnotowały kluczowe segmenty ubezpieczeń indywidualnych, w tym ubezpieczenia komunikacyjne o 42,3 proc. a mieszkaniowe o 20,1 proc. Wzrost składki zanotowały również ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolne. Łącznie produkty indywidualne zebrały składkę o 30,3 proc. wyższą w porównaniu do 2016 r., osiągając poziom 3,8 mld zł.

Poziom sprzedaży osiągnięty w segmencie komunikacyjnym jest w dużej mierze efektem nowatorskiego systemu taryfikacji on-line. To dzięki niej Klienci Warty otrzymują najlepiej dopasowaną cenę polisy do swojej charakterystyki, w oparciu o wykorzystanie kilkudziesięciu zmiennych.  Ich liczba się zwiększa, ponieważ firma stale sprawdza i wprowadza w życie kolejne czynniki, które mają wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego. 

Wszystkie wdrażane innowacje są przez nas wnikliwie analizowane z punktu widzenia rentowności firmy i użyteczności dla Klienta.  Najnowocześniejsza na polskim rynku taryfikacja zdecydowanie spełnia pierwszy cel i pozwala nam utrzymywać poziom rentowności na jednym z najwyższych poziomów na rynku. Natomiast dzięki nowym rozwiązaniom w likwidacji szkód umacniamy pozycję lidera pod względem jakości obsługi Klienta. Jestem pewny, że to m.in. te czynniki wpływają na dużą satysfakcję pośredników ze współpracy z Wartą, czego potwierdzeniem jest wysoka pozycja firmy w licznych rankingach i ankietach – podkreśla Jarosław Parkot.

Majątkowa spółka Warty zlikwidowała 506 tys. szkód w 2017 r. i wypłaciła Klientom 2,9 mld zł w formie odszkodowań i świadczeń.

W 2017 r. likwidacja szkód w Warcie została wzmocniona, dzięki wdrożeniu kolejnych innowacyjnych rozwiązań podnoszących jakość obsługi Klientów. O nowe funkcjonalności została poszerzona aplikacja Warta Mobile, która obecnie umożliwia poszkodowanym samodzielne wyliczenie kwoty odszkodowania. Po jej zaakceptowaniu przez Klienta pieniądze mogą zostać wysłane przelewem bankowym jeszcze tego samego dnia. Dużym udogodnieniem dla osób ceniących korzystanie z urządzeń mobilnych stało się wykorzystanie aplikacji Facebook Messenger do zgłaszania szkody. Co więcej, dzięki temu cały proces likwidacji szkód w Warcie Klient może przejść za pomocą aplikacji mobilnych.

Stale podnosimy jakość obsługi w Warcie. Chcemy, aby ten proces był dla naszych Klientów jak najbardziej przyjazny. W tym celu usprawniamy procesy i wdrażamy kolejne nowoczesne rozwiązania, które mają przyśpieszyć likwidację szkód i sprawić, że będzie ona prosta i intuicyjna. Poszerzamy również paletę dostępnych rozwiązań, tak aby każdy etap rozwiązywania problemów naszych Klientów był dopasowany do ich preferencji. Stąd uproszczenie formularza zgłaszania szkody, czy wykorzystanie Facebooka i trendu car-sharing, który dla mieszkańców dużych miast może być ciekawą alternatywą dla tradycyjnego wynajmu aut zastępczych – podkreśla Jarosław Parkot.

Ubezpieczenia życiowe

W 2016 r. zarząd Warty skorygował strategię sprzedaży ubezpieczeń na życie, skupiając swoją uwagę na produktach ze składką regularną. W efekcie w 2017 r. spółka życiowa zanotowała wzrost sprzedaży tych produktów o ponad 14 proc., osiągając 555,0 mln zł składki przypisanej brutto. Ubezpieczenia ze składką jednorazową utrzymują jednak należne im miejsce w ofercie Warty. W 2017 r. przyniosły one 250,9 mln zł składki przypisanej brutto, osiągając rezultat nieznacznie niższy niż w 2016 r. Łącznie życiowa spółka Warty zebrała 805,8 mln zł składki przypisanej brutto.

Ostatnie zmiany regulacyjne, które dotknęły rynek ubezpieczeń na życie, a także rosnące zainteresowanie Klientów produktami ochronnymi, wpłynęły na nasze plany dotyczące tego segmentu sprzedaży. Po pierwszym, pełnym roku funkcjonowania nowej strategii, widzimy, że zmiana przynosi bardzo pozytywne rezultaty. Dużym wsparciem okazało się również zaangażowanie naszej szerokiej grupy agentów majątkowych. Dzięki ich wiedzy, doświadczeniu oraz bazie Klientów mogliśmy skutecznie dotrzeć do osób, które dotychczas nie posiadały ochronnych ubezpieczeń na życie. Ten trend będziemy kontynuować w najbliższych latach, chcąc utrzymać dynamikę sprzedaży na podobnym poziomie – mówi Prezes Zarządu Warty.

Wynik finansowy

Wraz z wysoką sprzedażą Warta osiąga bardzo dobre wyniki finansowe, co pokazuje, że pozyskiwanie nowych Klientów odbywa się na zdrowych i racjonalnych zasadach. Wynik techniczny spółki majątkowej w 2017 r. wyniósł 309,4 mln zł. Na wysokim poziomie w stosunku do całego rynku utrzymuje się również wynik finansowy netto, który osiągnął w ubiegłym roku 327,6 mln zł. Wynik techniczny spółki życiowej osiągnął 49,8 mln zł, a wynik finansowy 29,6 mln zł. Oba wskaźniki wyraźnie poprawiły się względem 2016 r.

Warta, tradycyjnie już, dużo uwagi poświęca bezpieczeństwu finansów Klientów, czego dowodem są wskaźniki wypłacalności kształtujące się powyżej wymogów ustawowych. Obecny rating Warty przyznany przez Standard & Poor’s utrzymuje się na wysokim poziomie A+ z perspektywą stabilną. Warta jest jedynym z zarejestrowanych w Polsce ubezpieczycieli z tak wysoką oceną.