Warta Ochrona to najnowszy produkt w ofercie spółki życiowej Warty. Nowe ubezpieczenie przeznaczone jest praktycznie dla każdego w wieku 18-65 lat – ochroną mogą być objęci zarówno single, jak również rodziny w związkach formalnych i nieformalnych.

Poziom ubezpieczenia Polaków na życie i zdrowie nadal pozostaje na bardzo ograniczonym poziomie. Nadal niewiele jest osób posiadających indywidualną polisę zabezpieczającą ubezpieczonego i jego rodzinę. Z drugiej strony wydatki na życie z roku na rok rosną. Z danych GUS wynika, że przeciętny miesięczny koszt utrzymania rodziny z jednym dzieckiem wynosi ok. 3,5 tys. zł. Nieefektywny system ochrony zdrowia powoduje, że musimy coraz więcej wydawać z własnej kieszeni na leczenie. To sprawia, że bez kompleksowej ochrony możemy narazić rodzinę na poważne problemy finansowe w przypadku choroby lub śmierci. Dlatego  oferujemy Klientom nowy produkt, którego zakres i wysokość świadczeń można dostosować do indywidualnych potrzeb całej rodziny – mówi Paweł Bednarek, wiceprezes TUnŻ „WARTA” S.A.

Konstrukcja produktu została podporządkowana wygodzie Klienta – może on skorzystać z dwóch sposobów zbudowania zakresu ubezpieczenia. Pierwszy z nich to wybór pakietów z określonymi już umowami i wysokościami świadczeń. Klient może skorzystać z czterech pakietów, które dodatkowo występują w pięciu wersjach maksymalnych sum ubezpieczenia:

  • pakiet ochrona uwzględnia śmierć ubezpieczonego;
  • pakiet ochrona plus uwzględnia skutki wypadku drogowego, w tym m.in. wypłatę świadczenia po śmierci ubezpieczonego, trwałego uszczerbku na zdrowiu czy pobytu w szpitalu;
  • pakiet zdrowie zapewnia pokrycie kosztów związanych z leczeniem osób objętych ubezpieczeniem wraz z assistance medycznym;
  • pakiet dziecko zapewnia ochronę finansową w sytuacji m.in. zdarzeń wymagających interwencji medycznej u dziecka.

Druga możliwość to indywidualne dopasowanie zakresu ochrony do swoich potrzeb. Klient może dowolnie wybrać zakres objęty ochroną oraz wysokość świadczeń.

Każda osoba uwzględniona w ubezpieczeniu może w ramach jednej polisy być objęta innym zakresem ochrony oraz pakietem ubezpieczeniowym. Osobne pakiety mogą dotyczyć nie tylko małżonków lub partnerów, ale również ich dzieci, niezależnie od tego, czy pochodzą one z obecnego związku.

Ubezpieczenie Warta Ochrona charakteryzuje się dostępnością bardzo wysokich sum ubezpieczenia. Klient może zdecydować się nawet na 600 tys. zł w przypadku ubezpieczenia zdrowia. Co więcej, jeżeli Klient decyduje się na wybór pakietów, wymagane jest tylko oświadczenie o stanie zdrowia Klienta lub skrócona ankieta medyczna.

Ubezpieczenie Warta Ochrona to kompleksowy produkt, który uwzględnia ochronę życia i zdrowia. Dzięki nowemu rozwiązaniu, jeszcze bardziej ułatwiliśmy możliwość dopasowania zakresu do potrzeb Klientów oraz ograniczyliśmy formalności do minimum, zarówno dla Klientów, jak i agentów sprzedających nasze produkty. Jestem pewny, że Warta Ochrona stanie się jednym z impulsów zwiększających zainteresowanie Klientów ubezpieczeniem na życie – dodaje Paweł Bednarek.