Polacy posiadają już ponad 18 mln samochodów osobowych. Wielu nie wyobraża sobie podróży do pracy lub na wakacje bez tego środka transportu. Problem może się pojawić, gdy auto odmówi posłuszeństwa lub zostało uszkodzone w kolizji lub wypadku. W komfortowej sytuacji znajdują się osoby posiadające polisę zapewniającej pomoc w nagłych sytuacjach, taką jak np. Warta Moto-Assistance lub HDI Moto Assistance+, których zakres ochrony został istotnie poszerzony.

Polacy są coraz bardziej świadomi faktu, jakie korzyści niesie dla nich polisa assistance. Tylko w pierwszej połowie 2016 r. zanotowaliśmy aż o 15 proc. więcej wniosków o auto zastępcze niż w roku ubiegłym. Podobny trend widzimy w zakresie holowania niesprawnych pojazdów, szczególnie w zakresie wykonania tej usługi za granicą. W tym przypadku wzrost zgłoszeń wyniósł niemal 20 proc. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych agentów i Klientów. Bazując na tej cennej wiedzy, wprowadziliśmy zmiany w naszych produktach assistance powiązanych z ubezpieczeniem komunikacyjnym. Dzięki szerszym pakietom assistance Warty podróż autem będzie bardziej beztroska – mówi Bartosz Olszycki, kierujący Biurem Rozwoju Produktów Komunikacyjnych w Warcie.

Wprowadzone zmiany w produktach Moto-Assistance dotyczą trzech kluczowych sfer:

  • Samochód zastępczy – w ramach produktów assistance Warta oferuje swoim Klientom samochód zastępczy po wypadku lub kolizji bez warunku jego unieruchomienia. Oznacza to, że jeżeli pojazd ma np. uszkodzony błotnik lub zarysowane drzwi wymagające lakierowania, Klient może korzystać z wynajętego auta nawet przez 10 dni (w ramach wariantu Platynowego) lub 5 dni (wariant Złoty+), jeżeli swój uszkodzony w wypadku samochód naprawia w sieci partnerskich warsztatów Warty.  
  • Holowanie auta – w Platynowym wariancie assistance Warta zwiększa limit holowania uszkodzonego auta z 800 do 1200 km. Dotyczy on jednak zdarzeń zaistniałych poza granicami Polski. W przypadku szkód powstałych na terenie naszego kraju obowiązuje dotychczasowe rozwiązanie, czyli holowanie bez limitu.
  • Możliwość dokupienia bogatszego pakietu assistance do samej polisy OC – Klient, decydujący się na polisę OC bez rozszerzenia jej o ubezpieczenie autocasco, może skorzystać z wariantu Moto Assistance Złoty+. Zapewnia on pomoc nie tylko w razie wypadku, ale również awarii, kradzieży czy innych zdarzeń losowych bez względu na odległość od domu. Co więcej Klient może skorzystać z wynajmu samochodu zastępczego po wypadku lub kradzieży nawet na 10 dni, a w razie awarii – 5 dni.

Zmiany w ofercie Warty dotyczą ważnego zakresu polis assistance. Nowe rozwiązania wzmacniają naszą ofertę produktów komunikacyjnych, niezbędnych zarówno w okresie wakacyjnym, jak i w pozostałych miesiącach roku. Jestem pewny, że każda osoba  zainteresowana ubezpieczeniem Warty lub HDI znajdzie w naszej ofercie rozwiązanie assistance odpowiadające potrzebom i idealnie uzupełniające nasze polisy OC i AC – dodaje Bartosz Olszycki.