Warta Ochrona to indywidualne ubezpieczenie na życie, skierowane do osób, którym zależy na zabezpieczeniu siebie oraz najbliższych na wypadek negatywnych sytuacji losowych, w tym problemów ze zdrowiem, wypadku czy śmierci. Elastyczna konstrukcja ubezpieczenia oraz szeroka lista umów dodatkowych pozwala na dopasowanie ochrony do indywidualnych potrzeb klientów. 
Obserwując dynamiczne zmiany demograficzne i społeczne Warta wprowadziła w produkcie szereg zmian, które mają odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów. Wyzwania demograficzne, większe skupienie na kwestiach zdrowotnych czy obawy dotyczące niezdolności do pracy to tylko wybrane  kwestie, które zostały uwzględnione w trakcie prac nad nową odsłoną produktu. 
Dotychczasowa wersja ubezpieczenia Warta Ochrona cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród agentów i klientów. Widzimy jednak zachodzące zmiany w oczekiwaniach klientów, dlatego postanowiliśmy wprowadzić szereg modyfikacji. Odświeżona wersja ubezpieczenia Warta Ochrona to świetny produkt, który idzie z duchem czasu. W nowoczesny sposób ujmuje potrzeby klientów i wyzwania teraźniejszości. Uwzględniamy w nim trendy demograficzne, troskę naszych klientów o zdrowie czy ryzyka związane z niezdolnością do pracy z powodów zdrowotnych – mówi Marek Twardowski, dyrektor zarządzający w TUnŻ Warta odpowiedzialny za Departament Rozwoju Produktów.  


Kluczowe nowości w Warta Ochrona:

 • długoterminowe zabezpieczenie życia – nawet do 100 lat! Dodatkowo po ukończeniu 85. roku życia klient nie ma obowiązku opłacania składki;
 • szerszy zakres ubezpieczenia zdrowia: 
  - nawet 600 tys. zł w razie poważnego zachorowania, z możliwością dopasowania zakresu do indywidualnego stanu zdrowia osoby ubezpieczonej;
  - lista chorób objętych ochroną została niemalże podwojona (do 45); 
  - nawet 500 tys. zł na leczenie nowotworu; 
 • nowe umowy dodatkowe dla osób aktywnych zawodowo, na wypadek niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;
 • specjalny pakiet dla osób wyczynowo uprawiających sport obejmujący ponad 40 dyscyplin, np. biegi długodystansowe, piłka nożna, triathlon czy tenis;
 • atrakcyjne pakiety z ochroną dla dzieci (czas trwania ochrony wydłużony do 25. roku życia);
 • opcja pod kredyt z malejącą sumą ubezpieczenia.

Starzenie się społeczeństw i wyższa aktywność zawodowa Polaków należą do najbardziej widocznych i najważniejszych trendów demograficznych. Jesteśmy także coraz bardziej narażeni na choroby cywilizacyjne, które nie tylko wymagają kosztownego leczenia, ale mogą również uniemożliwić pracę i pozbawić nas źródła utrzymania. Jednocześnie wzrasta popularność i intensywność aktywności fizycznej, co zapewne przełoży się na wzrost liczby kontuzji czy wypadków w trakcie uprawiania sportu. W nowej wersji Warta Ochrona uwzględniliśmy te trendy, oferując klientom pełniejszy zakres wsparcia ubezpieczeniowego – dodaje Marek Twardowski. 
Aktualne wersja ubezpieczenia Warta Ochrona jest dostępna u agentów – w placówce i sprzedaży zdalnej – od 30 października.