Warta Ochrona to jeden z najnowszych produktów w ofercie spółki życiowej Warty. Nowe ubezpieczenie przeznaczone jest praktycznie dla każdego w wieku 18-65 lat – ochroną mogą być objęci zarówno single, jak również rodziny w związkach formalnych i nieformalnych oraz dzieci w wieku 1-18 lat. Wszyscy ubezpieczeni objęci są jedną umową ubezpieczenia.

Rosnące zainteresowanie Polaków ubezpieczeniami ochronnymi to fakt, potwierdzony skalą sprzedaży. Jesteśmy coraz bardziej świadomi rosnących zagrożeń oraz potencjalnych, finansowych skutków choroby, kontuzji czy długotrwałych problemów ze zdrowiem. Budujące jest, że coraz więcej z nas myśli o przyszłości najbliższych w sytuacji ciężkiego zachorowania lub śmierci osób utrzymujących rodzinę. Wraz z dalszym wzrostem wynagrodzeń czy poszerzaniem programów typu 500+ możemy spodziewać się utrwalania tego trendu – mówi Marek Piętka, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów w życiowej Warcie i dodaje – Sprzedaż ubezpieczenia Warta Ochrona przerosła nasze założenia. Wiemy jednak, że nie możemy spocząć na laurach, dlatego postanowiliśmy zaoferować Klientom nowy, wyjątkowy zakres ochrony.

W nowej odsłonie produktu Klienci mogą uwzględnić w zakresie polisy m.in.:  

  • 1 proc. uszczerbku na zdrowiu – czyli wypłata pieniędzy z polisy już za 1% uszkodzenia zdrowia wskutek wypadku;
  • 1 proc. uszczerbku dla dzieci – z tabelą zdarzeń typowych dla dzieci np. poparzenia, złamania;
  • szpital poza granicami Polski – wypłata za pobyt w szpitalu nastąpi nawet, gdy będzie on miał miejsce na terenie Unii Europejskiej oraz w wybranych krajach spoza Unii;
  • pobyt w szpitalu dziecka w wyniku choroby.

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem Warta Ochrona mogą indywidualnie dopasować zakres ochrony do swoich potrzeb. Klient może dowolnie wybrać ryzyka objęte ochroną, wysokość świadczeń oraz formę płatności (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie).

Szeroka lista zdarzeń objętych ochroną pozwala na zabezpieczenie finansowe w kluczowych obszarach życia dotyczących:

  • zabezpieczenia zobowiązań – obejmuje śmierć ubezpieczonego w tym w wyniku wypadku komunikacyjnego;
  • zdrowia – obejmuje m.in. poważną chorobę i pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby czy leczenie specjalistyczne;
  • wypadku – obejmuje m.in. trwałe inwalidztwo czy uszczerbek na zdrowiu;
  • dziecka – uwzględnia m.in. trwałe inwalidztwo dziecka w wyniku wypadku, poważna choroba czy leczenie specjalistyczne dziecka.

Każda osoba objęta ubezpieczeniem może w ramach jednej polisy być objęta innym zakresem ochrony. Osobne zestawy ryzyk mogą dotyczyć nie tylko małżonków lub partnerów, ale również ich dzieci, niezależnie od tego, czy pochodzą one z obecnego związku.

Ubezpieczenie Warta Ochrona charakteryzuje się dostępnością bardzo wysokich sum ubezpieczenia. Klient może zdecydować się nawet na 600 tys. zł w przypadku ubezpieczenia zdrowia, 1 mln zł w przypadku trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku, a w przypadku śmierci ubezpieczonego nie ma limitu sumy ubezpieczenia.