Ranking obejmuje ok. 2,6 tys. firm biorących udział w badaniu. Wskaźnik Zdrowia Organizacji analizuje wydajność i kondycję spółki, mając na uwadze szereg czynników ze zróżnicowanych obszarów. Są to m. in. kultura i klimat, motywacja pracowników, podejście do innowacji oraz  nauki (wdrażane usprawnienia i angażowanie pracowników w tworzenie nowych rozwiązań), koordynacja i kontrola (mierzenie efektów i jakości pracy), a także kompetencje i odpowiedzialność samych pracowników. W ocenie uwzględnia się również przywództwo (jakość i styl zarządzania, umiejętności i postawy menedżerów, stopień wspierania zespołu), jak również działania nakierowane na interesariuszy zewnętrznych, w tym – relacje z klientami i poziom ich lojalności, współpracę z partnerami czy monitorowanie konkurencji.

Najlepszy wynik do tej pory

Badanie zostało przeprowadzone w Warcie po raz piąty. Z roku na rok wskaźnik OHI w firmie sukcesywnie rósł, by w 2023 osiągnąć rekordową wartość 86. Tak doskonały rezultat  pozycjonuje Wartę w gronie 10% najlepszych firm na świecie pod względem zdrowia organizacji i jednocześnie stanowi najlepszy wynik w historii przedsiębiorstwa.

- Zaufanie, współpraca, jakość i determinacja – to fundamenty, na których budujemy nasz sukces. Tegoroczny wynik OHI jest zarówno wykładnikiem naszej efektywności, jak i dowodem na siłę naszej kultury organizacyjnej. Dążymy do doskonałości nie tylko w wynikach biznesowych, lecz także w harmonii, zaangażowaniu i wsparciu naszego zespołu. Jestem dumny, widząc, że to podejście po prostu działa, a pracownicy wskazują Wartę jako organizację budowaną na silnych fundamentach z jasno określoną strategią rozwoju, wyróżniającą się na tle globalnych firm – podkreśla Jarosław Parkot, prezes zarządu Warty.

Wskaźnik OHI wpływa na kwestie ekonomiczne

Analizy firmy McKinsey wskazują dodatkowo, że OHI przekłada się na wyniki finansowe: organizacje notowane tak wysoko w rankingu nie tylko tworzą lepszą atmosferę pracy, ale także odnotowują realny wzrost efektywności i wyższą rentowność.

Koncept badania zdrowia organizacji został stworzony przez firmę McKinsey już 20 lat temu – do tej pory udział wzięło w nim łącznie 8 milionów respondentów z 2600 firm na całym świecie.