Opracowywane co roku Sprawozdania Rzecznika Finansowego zawiera liczbę interwencji zgłaszanych tej instytucji przez klientów wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych działających w Polsce. Skala zdarzeń jest następnie porównywana z udziałem w rynku poszczególnych ubezpieczycieli, a następnie wyrażana w procentach. Im niższy wynik, tym proporcjonalnie mniej zastrzeżeń do działania firmy zgłaszają jej klienci. Takie zestawienie wskazuje, które firmy zapewniają klientom najlepszą jakość obsługi klienta.

2023 to już siódmy rok z rzędu, w którym Warta osiągnęła najlepszy rezultat w segmencie ubezpieczeń majątkowych (cały dział II), uzyskując wynik 64 proc. Warta zajęła także najwyższą pozycję w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych.  Kolejne w rankingu Towarzystwa Ubezpieczeniowe zanotowały odpowiednio: Ergo Hestia – 78 proc. oraz Allianz – 90 proc.  

Warta utrzymuje wiodącą pozycję wraz z dynamicznym wzrostem liczby klientów i aktywnych polis. Tylko w 2023 r. obie spółki Warty wypłaciły łącznie swoim klientom ponad 5,4 mld zł w związku z ponad 620 tys. zgłoszonymi szkodami majątkowymi i niemal 550 tys. wnioskami o wypłatę świadczeń z ubezpieczeń na życie. 

Najlepszy wynik to najwięcej zadowolonych z obsługi klientów

- Już 7. rok z rzędu sprawozdanie Rzecznika Finansowego jest wyraźnym potwierdzeniem, że to Warta zapewnia najwyższą jakość obsługi klienta na rynku ubezpieczeń majątkowych. Cały czas naszymi działaniami udowadniamy, że nawet w trudnych sytuacjach podchodzimy do spraw naszych klientów empatycznie i rzetelnie. Coroczna pozycja lidera to sukces, który osiągamy przede wszystkim dzięki zaangażowaniu całego zespołu, który dba o długofalowe relacje i podejmuje wszelki wysiłki, by skutecznie rozwiązać ewentualne nieporozumienia. Dzięki temu klienci mogą czuć się pewnie i bezpiecznie – co stanowi istotę naszych działań jako czołowego ubezpieczyciela na rynku – mówi Rafał Stankiewicz, Wiceprezes Zarządu w Warcie, odpowiedzialny za likwidację szkód i operacje.