Projekt „Instytucja Roku” to niezależny ranking obsługi Klientów firm z branży bankowej i ubezpieczeniowej. Jego celem jest wspieranie działań proklienckich i przyjaznych dla Klientów rozwiązań, zgodnie z maksymą, że jakość pamięta się dłużej niż cenę. Badanie składa się z sześciu głównych bloków, odzwierciedlających proces sprzedaży produktów w placówce. W trakcie spotkań sprawdzano między innymi płynność i komfort obsługi czy profesjonalizm doradcy podczas rozmowy z Klientem.

Warta otrzymała wyróżnienie w kategorii „Najlepsza jakość obsługi w placówce”. Wysoka pozycja Warty to efekty wielu inwestycji, szkoleń i nowych rozwiązań w zakresie obsługi Klienta, które zostały wdrożone w ostatnich latach.

W ramach kategorii „Najlepsza jakość obsługi w placówce” w 2018 roku eksperci odwiedzili łącznie 640 placówek bankowych oraz 70 ubezpieczeniowych.

Szczegółowe informacje o rankingu oraz jego wyniki są dostępne tutaj