Polski Program Jakości Obsługi to jedno z największych badań opinii publicznej dotyczące jakości obsługi Klientów. Składa się ono z dwóch etapów. Pierwszy to analiza opinii zbieranych przez cały rok na portalu jakoscobslugi.pl oraz za pomocą aplikacji mobilnej Premia360. Drugi etap to badanie ankietowe metodą CAWI przeprowadzone na próbie 1685 respondentów oceniających pięć obszarów obsługi Klienta. Jak podkreśla organizator projektu, znak „Gwiazda Jakości Obsługi” rozpoznaje już ponad 10 milionów Polaków. Klienci preferują sprawdzone, rekomendowane przez innych marki, a z badań wynika, że mając do wyboru dwie podobne oferty, 8 na 10 konsumentów wybierze firmę wyróżnioną Gwiazdą Jakości.

Warta kolejny rok z rzędu otrzymała wyróżnienie „Gwiazdy Jakości Obsługi”. Jest to dla nas tym bardziej cenna informacja, gdyż jako jedyna firma ubezpieczeniowa otrzymaliśmy ten tytuł zarówno w tym jak i ubiegłym roku, utrzymując wysoki standard jakości pomocy naszym Klientom. Liczymy oczywiście, że otrzymamy statuetkę również w przyszłym roku. Z pewnością wpływ na to będą miały również nowe, wprowadzane w najbliższym czasie, rozwiązania, które mają podnieść komfort obsługi Klienta i jeszcze bardziej przyśpieszyć proces likwidacji szkód – podkreśliła podczas Gali wręczenia nagród Agnieszka Antol, kierująca wydziałem rozwoju systemów likwidacji szkód w Warcie.