Polski Program Jakości Obsługi realizuje jedno z największych badań opinii publicznej dotyczące jakości obsługi klientów, realizowane już 14 rok z rzędu. Składa się ono z dwóch etapów. Pierwszy to analiza opinii zbieranych przez cały rok na portalu jakoscobslugi.pl. Drugi etap to badanie ankietowe metodą CAWI na reprezentatywnej próbie respondentów, odzwierciedlającej rozprzestrzenienie konsumentów w Polsce. Oprócz oceny jakości obsługi, dla każdej marki zbadano także wskaźnik NPS tj. prawdopodobieństwo rekomendacji firmy na 2021 rok. Jak podkreśla organizator projektu, znak „Gwiazda Jakości Obsługi” rozpoznaje już 10 milionów Polaków.

Warta otrzymała to wyróżnienie już po raz 6. z rzędu. Wskaźnik jakości obsługi osiągnął w przypadku Warty poziom równy 83 co w porównaniu do poprzedniego badania przeprowadzonego w 2019 roku, daje wynik wyższy o prawie 10 p proc.  Co więcej, przewyższa on także wskaźnik krajowy o prawie 5 p proc. “Wynik jest tym bardziej imponujący, ze względu na skok ogólnego wskaźnika jakości obsługi dla Polski, który pierwszy raz od wielu lat odnotował wzrost” – informuje organizator projektu.

– Gwiazda Jakości Obsługi jest już kolejnym wyróżnieniem przyznanym Warcie w tym roku, które podkreśla, jak ważny jest dla nas klient i jego zadowolenie ze świadczonych usług i oferowanych produktów. Od dłuższego czasu wprowadzamy rozwiązania, które mają usprawniać, przyśpieszać realizację usług. Sprawiać, że nasz klient jest obsłużony w przyjazny sposób zarówno przez naszych pracowników jak i innowacyjne technologie stosowane przez Wartę. Nasz zespół realizuje kolejne projekty, które będą jeszcze mocniej podnosić poziom obsługi klienta. Zakładam, że dzięki nim otrzymamy to wyjątkowe wyróżnienie także w przyszłym roku – podkreśla Dawid Korszeń, rzecznik prasowy w Warcie.

„Gwiazda Jakości Obsługi 2021” to kolejne prestiżowe wyróżnienie, jakie otrzymała Warta w ostatnim czasie. Dla przykładu serwis mojebankowanie.pl przyznał firmie tytuł „Instytucja Roku 2021 – jakość obsługi w placówce”. Dodatkowo pozycję Warty, jako lidera rynku pod względem jakości obsługi klienta – zarówno w kategorii ubezpieczeń majątkowych jak i komunikacyjnych, wskazuje sprawozdanie Rzecznika Finansowego z działalności za 2020 rok.

Gwiazda Jakości Obsługi 2021