Zarząd Grupy Warta przygotował plan pomocy obywatelom Ukrainy w związku z toczącą się wojną w tym kraju. Pakiet wsparcia składa się z:

  • ustanowienia funduszu w wysokości 10 mln zł, który zostanie przeznaczony na potrzeby osób dotkniętych wojną w Ukrainie, w tym przede wszystkim na rzecz sierot i rodzin przebywających obecnie w Ukrainie oraz uchodźców przebywających na terenie Polski,
  • ustanowienia funduszu w wysokości 1 mln zł na wsparcie pracowniczych inicjatyw, których celem jest pomoc dla uchodźców z Ukrainy,
  • zatrudnienia przez Wartę znaczącej grupy osób, będących uchodźcami z Ukrainy,
  • wstrzymania ubezpieczania majątku firm na terenie Rosji i Białorusi.

W Warcie rozumiemy, że najlepsza pomoc to taka, która jest udzielana szybko i trafia tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Dlatego też, postanowiliśmy w trybie pilnym ustanowić fundusz, którego celem będzie udzielenie wsparcia dla uchodźców, którzy szukają schronienia w Polsce, jak również osobom, które z różnych przyczyn pozostały w swoim kraju – mówi Jarosław Parkot, prezes zarządu Warty.