Ocena „zdrowia organizacji” uwzględnia szereg różnych obszarów jak m.in kultura i klimat  (wartości, standardy pracy, promowane postawy), motywacja (poziom zmotywowania pracowników i ich entuzjazm), podejście do innowacji i nauki (wdrażane usprawnienia i angażowanie pracowników w tworzenie nowych rozwiązań), koordynacja i kontrola  (jak mierzone są efekty i jakość pracy) a także kompetencje i odpowiedzialność samych pracowników. Na zdrowie organizacji wpływ ma również przywództwo (jakość i styl zarządzania, umiejętności i postawy menedżerów, stopień wspierania podwładnych) oraz zorientowanie firmy na zewnątrz – w tym relacje z klientami i poziom ich lojalności, współpraca z partnerami, monitorowanie konkurencji.
Badanie OHI przeprowadzane jest w Warcie od 4 lat. W tym roku wynik firmy wyniósł 85 p.p Co oznacza wzrost względem ubiegłego roku o 2 p.p. Ten rezultat pozycjonuje Wartę w gronie 10% najlepszych firm na świecie pod względem zdrowia organizacji.  

- Wyjątkowy wynik OHI osiągnęliśmy dzięki długoletniej pracy i rozwojowi, chcąc m.in. zapewnić zespołowi stabilność i wyjątkowe warunki pracy. Budujące jest, że uzyskaliśmy go w okresie tak dużych kryzysów na świecie, jak pandemia czy wojna w Ukrainie, i zrozumiałej niepewności ludzi o swoją przyszłość. Pomimo to nasi pracownicy wskazali Wartę, jako organizację budowaną na niezwykle silnych i zdrowych fundamentach, posiadającą skuteczną strategię dalszego rozwoju i wyróżniającą się na tle firm na całym świecie – mówi Jarosław Parkot, prezes zarządu Warty.

Zdrowe organizacje radzą sobie lepiej w biznesie
Poziom OHI ma również swój wymiar ekonomiczny: analizy firmy McKinsey wskazują, że organizacje, które cechuje wysoki wskaźnik zdrowia, osiągają nawet trzykrotnie lepsze wyniki niż firmy z niskim OHI. Dbałość o zdrowie organizacyjne przekłada się na wyniki finansowe. Firmy przyjazne dla swoich pracowników nie tylko tworzą lepszą atmosferę pracy, ale także odnotowują namacalny wzrost efektywności  i wyższą rentowność, czego przykładem jest Grupa Warta, która w 2021 r. łącznie osiągnęła 627,8 mln zł zysku netto i niemal 8,2 mld zł składki przypisanej brutto.