Od stycznia br. eksperci ubezpieczeń morskich Warty są zaangażowani w prace zespołów roboczych w projekcie Polish Offshore Sector Deal, zorganizowanym pod auspicjami Ministra Klimatu i Środowiska. Działania te mają na celu wypracowanie, podpisanie i realizację umowy sektorowej „Deklaracja współpracy na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”.

- Chcemy aktywnie budować sektor ubezpieczeń wspierających rozwój rynku Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce. Jednym z podjętych działań jest udział w Porozumienie kształtowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W jego ramach będziemy analizować oczekiwania finansowo-ubezpieczeniowych inwestorów, wykonawców, dostawców czy zaangażowanych instytucji oraz wspierać wiedzą na temat wymogów rynku ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń OZE. W konsekwencji pozwoli nam to przygotować produkty i usługi ubezpieczeniowe, co wzmocni ochronę i bezpieczeństwo finansowe prowadzonych inwestycji – tłumaczy Leon Pierzchalski, dyrektor zarządzający odpowiedzialny za Departament Klientów Strategicznych i Reasekuracji w Warcie.

Jako podsumowanie jednego z etapu prac w projekcie, przygotowano „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”, do którego Warta przystąpiła
21 września br. Dokument podpisało także grono ponad 150 szeroko rozumianych interesariuszy, w tym podmioty z administracji rządowej, samorządowej, a także inwestorzy, dostawcy i usługodawcy łańcuchu dostaw, organizacje pozarządowe, organizacje edukacyjne
i instytucje finansowe.

- W Polsce trwają intensywne prace nad projektami związanymi z instalacją nowych systemów generujących i przechowywujących tzw. czystą energię. Kluczową rolę w tym procesie będą odgrywać morskie farmy wiatrowe. Warta jest obecnie liderem polskiego rynku ubezpieczeń morskich, a rozwój ubezpieczeń OZE oraz wspieranie transformacji energetycznej jest częścią naszej strategii. Plany ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz gwałtowne wzrosty cen energii elektrycznej pochodzącej z tradycyjnych źródeł spowodowały, że rola OZE w globalnej gospodarce będzie coraz większa. Dlatego Warta już teraz dołączyła do inicjatywy, która ma na celu pozyskać energie z tańszych źródeł pozwalających jednocześnie ograniczyć ślad węglowy, przy minimalnych kosztach środowiskowych. – dodaje Leon Pierzchalski.