KNF wyróżniła Wartę za politykę otwartego dialogu i wybór polubownego rozwiązania sporów w przypadku wniosków klientów kierowanych do Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF.

Wcześniej Warta znalazła się także na czele zestawienia firm w kategorii ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych w Sprawozdaniu Rzecznik Finansowego za 2019 rok. Coroczny raport to najbardziej obiektywne potwierdzenie wysokiej jakości obsługi klienta w branży ubezpieczeniowej.

– W Warcie zawsze stawiamy na budowanie dobrych i długofalowych relacji z klientami, dlatego tak ważne jest dla nas pozostawienie otwartych drzwi do rozmów w przypadku sporów. Wysoka jakość obsługi i zadowolenie klientów są dla nas priorytetem. Tym bardziej cieszy ponowne wyróżnienie Komisji tytułem Instytucji przyjaznej mediacjom. Naszym zdaniem otwartość na dialog jest obecnie nam wszystkim bardzo potrzebna – mówi Adam Fulneczek, dyrektor zarządzający odpowiadający za Departament Strategii Likwidacji Szkód w Warcie i dodaje – Pozytywnie oceniamy także wzrost zainteresowania polubownymi metodami rozwiazywania sporów, zarówno przez klientów, jak i inne instytucje finansowe. To dobry znak dla całej branży ubezpieczeniowej i finansowej.

W 2019 roku Sąd Polubowny przy KNF rozpatrzył 2748 wniosków o przeprowadzenie postępowania polubownego. W sumie 37 instytucji finansowych z różnych sektorów rynku podjęło się rozwiązania sporu ze swoimi klientami w drodze mediacji – Komisja wyróżniła siedem z nich. W tym roku, pomimo pandemii, zanotowano duży wzrost zainteresowania polubownymi formami rozwiązywania sporów.

Warta również aktywnie promuje mediacje wśród innych uczestników rynku finansowego. W marcu tego roku odbyło się seminarium zorganizowane przez PIU pt. „Doświadczenia i dobre praktyki w zarządzaniu sporami z klientami w zakładach ubezpieczeń”, którego jednym z głównych inicjatorów była Warta.

Wyróżnienie jest przyznawane przez Kapitułę w składzie: Przewodniczący KNF, Prezes Sądu Polubownego przy KNF oraz trzech członków Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy KNF.