Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przygotował usługę służącą potwierdzaniu tożsamości klientów zakładów ubezpieczeń. ID UFG, bo tak brzmi nazwa usługi, oparta jest o Krajowy Węzeł Identyfikacji Cyfrowej i przewidziane przez niego różne metody weryfikacji danych klienta. Pierwszym ubezpieczycielem już korzystającym z  ID UFG jest Warta, sprzedająca przy pomocy usługi swoje ubezpieczenia. Rozwiązanie przygotowane przez Fundusz jest szczególnie pomocne w warunkach pandemii, pracy zdalnej i zdalnej komunikacji zakładów ubezpieczeń ze swoimi klientami.

Dzięki ID UFG nie trzeba składać wizyt w oddziale ubezpieczyciela czy biurze agenta, a wszelkie formalności związane z zawarciem umowy ubezpieczenia można zrealizować zdalnie, również w obszarze rzetelnej i silnej identyfikacji klienta, co jest kluczowe dla sprzedaży ubezpieczeń na życie. Takie ubezpieczenia sprzedaje właśnie Warta przy pomocy ID UFG. Cały proces jest również wygodny dzięki ograniczonej liczbie pól i kliknięć potrzebnych do skorzystania z usługi, zaś klienci mają pewność, że nad ich danymi przekazywanymi do zakładu ubezpieczeń sprawowana jest kontrola.

Jak informują przedstawiciele Funduszu, klient zakładu ubezpieczeń dzięki usłudze potwierdza w bezpieczny sposób swoją tożsamość za pomocą jednego z wielu sposobów wskazanych na stronie Login.gov.pl, jak na przykład Profilu Zaufanego, e-Dowodu Osobistego czy systemów bankowych. Usługa ID UFG wykorzystuje zatem ten sam sprawdzony i bezpieczny mechanizm stosowany przez organy administracji państwowej (ePUAP, Ministerstwa, Urzędy, ZUS, CEiDG, itd.). Ubezpieczyciele mogą wykorzystywać ID UFG na wielu polach, w różnych procesach biznesowych, zarówno w modelu sprzedaży ubezpieczeń direct , jak i kanałach agencyjnych, a główną ideą, którą kierował się Fundusz projektując swoje najnowsze rozwiązanie, była powszechność usługi i oparcie jej o rynkowy standard, jakim jest korzystanie z metod logowania się przewidzianych przez Login.gov.pl. ID UFG dostępne jest w ramach usług związanych z prowadzeniem przez Fundusz Bazy Danych Ubezpieczeniowych.

Jak podkreśla Małgorzata Ślepowrońska, prezes Ubezpieczeniowego, ID UFG to usługa dostępna dla całego rynku ubezpieczeniowego. – Cieszę się, że z sukcesem wdrożyliśmy usługę weryfikacji tożsamości. ID UFG to usługa dedykowana całemu rynkowi – zarówno zakładom, jak i ich klientom. Dzisiaj już standardem, zwłaszcza w czasach pandemii, jest bezpieczny i zdalny kontakt klienta z ubezpieczycielem. ID UFG umożliwia właśnie taki kontakt. Z kolei po stronie ubezpieczyciela ID UFG umożliwia weryfikację tożsamości na potrzeby całej palety procesów biznesowych – nie tylko sprzedaży, ale również likwidacji szkody. Niebagatelną zaletą usługi jest oparcie jej o rejestry referencyjne. Gwarantuje to zarówno klientowi jak i Funduszowi bardzo wysoką jakość danych.

Pierwszym zakładem ubezpieczeń, który korzysta z nowego rozwiązania UFG jest Warta. To kolejne narzędzie wdrożone w tej firmie, które usprawnia zdalny kontakt klientów z ubezpieczycielem.

– Nasze dane jednoznacznie pokazują, że trwająca pandemia ma wpływ na rosnące zainteresowanie klientów zdalnymi formami kontaktu. Już nawet 70 proc. szkód zgłaszanych przez klientów jest likwidowanych z wykorzystaniem aplikacji Warta Mobile. Widzimy również obecnie, że dużo więcej klientów zdalnie kupuje ubezpieczenia u agentów, korzystając z Internetu i telefonów. To właśnie ten proces usprawniliśmy, wdrażając w Warcie potwierdzanie tożsamości klientów za pomocą nowego rozwiązanie UFG. Obecnie wykorzystywane jest ono przy sprzedaży ubezpieczeń na życie. Dzięki temu zapewniamy klientom proste i intuicyjne narzędzie do weryfikacji ich danych oraz spełniamy wymagania wynikające m.in. z regulacji AML – mówi Rafał Stankiewicz, wiceprezes zarządu Warty odpowiedzialny m.in za procesy i posprzedażową obsługę klienta.

Zdalna identyfikacja tożsamości klienta jest wykorzystywana w Warcie od początku listopada. Pomaga ona klientom i agentom podczas zakupu kluczowych ubezpieczeń na życie: Warta Ochrona oraz Warta dla Ciebie i Rodziny.

– Ułatwienie klientom dostępu do ubezpieczeń, zwłaszcza w obecnym, trudnym czasie jest dla nas priorytetem. Wybierając narzędzie do zdalnej identyfikacji klientów przed wszystkim zwracaliśmy uwagę na wygodę i bezpieczeństwo klientów. Rozwiązanie przygotowane przez UFG, które bazuje na sprawdzonym mechanizmie Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej, wykorzystuje niezwykle popularne narzędzie: Profil Zaufany. To bardzo duża przewaga technologii ID UFG. Z naszego doświadczenia wynika bowiem, że klienci częściej korzystają z rozwiązań im znanych, do których mają zaufanie, a takim z pewnością jest technologia stosowana m.in. przez instytucje państwowe – dodaje Rafał Stankiewicz.