Ubezpieczenia majątkowe

Łączny przypis składki brutto w 2016 r. wyniósł 4,12 mld zł co oznacza wynik o 15 proc. wyższy względem 2015 r. Silny wzrost przypisu odnotowały kluczowe segmenty ubezpieczeń indywidualnych poczynając od komunikacyjnych (44 proc.), małych i średnich przedsiębiorstw (16 proc.) po mieszkaniowe (12 proc). Łącznie ubezpieczenia indywidualne zebrały o 17 proc. wyższą składkę w porównaniu do 2015 r., osiągając poziom 2,89 mld zł.

Rok 2016 był bardzo niestabilnym okresem, szczególnie dla rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, na co duży wpływ miały zmiany cen polis OC. Jednak dzięki wdrożonym w ostatnich latach innowacjom wypracowaliśmy wynik, z którego wszyscy jako zespół możemy być dumni – mówi Jarosław Parkot, Prezes Zarządu TUiR „WARTA” S.A. i TUnŻ „WARTA” S.A.  

Zmiana cen polis OC okazała się kluczowym wyzwaniem dla zakładów ubezpieczeń w 2016 roku. Wraz z nią na znaczeniu zyskało indywidualne wyliczanie składki, na co Warta była już przygotowana dzięki poczynionym inwestycjom i wdrożeniu nowatorskiego systemu taryfikacji on-line. Za jego pomocą Klienci Warty otrzymują najlepiej dopasowaną cenę polisy. Agent przygotowując ofertę już po ok. sekundzie otrzymuje propozycję składki, opartej na kilkudziesięciu zmiennych. Wyliczenie ceny odbywa się natomiast w chmurze – w trybie on-line – zgodnie z najnowszymi trendami technologicznymi.

Innowacje wdrażane przez Wartę mają przede wszystkim wspierać rentowność firmy i być użyteczne dla Klienta. Pierwszy cel spełnia nasz system taryfikacji, obecnie najnowocześniejszy na polskim rynku. Dzięki niemu możemy wskazywać niskoszkodowych kierowców i oferować im najlepsze ceny na rynku. Już widzimy efekty tego rozwiązania w postaci rosnącej grupy Klientów, przy zachowaniu bardzo dobrego poziomu rentowności firmy i wskaźnika szkodowości. Użyteczną dla Klientów innowacją okazała się aplikacja Warta Mobile, która przyśpiesza proces likwidacji szkód i sprawia, że jest on dla poszkodowanych bardziej przyjazny. Oba rozwiązania okazały się dużym sukcesem. Z samej Warty Mobile skorzystało ok. 36 tys. poszkodowanych. Na tej fali jeszcze w tym roku będziemy wprowadzać kolejne rozwiązania podnoszące jakość obsługi Klienta i wzmacniające wyniki finansowe Warty – podkreśla Jarosław Parkot.

Łączenie – z tytułu ubezpieczeń majątkowych i życiowych – Warta zlikwidowała ponad 485 tys. szkód w 2016 r. i wypłaciła Klientom ponad 3,28 mld zł w formie odszkodowań i świadczeń netto.

Na wysokim poziomie utrzymuje się jakość obsługi Klienta. Warta została w tym zakresie doceniona przez Klientów i wielu ekspertów. Jako jedyna firma ubezpieczeniowa w Polsce otrzymała godło „Konsumencki Lider Jakości – Lider 5-lecia 2011-2016”. Nie mniej prestiżowym wyróżnieniem jest statuetka „Gwiazda Jakości Klienta 2016” przyznana za profesjonalną sprzedaż produktów oraz przyjazną likwidację szkód. Jednocześnie w 2016 r. Warta umocniła sią na pozycji lidera pod względem jakości współpracy z agentami, brokerami i pośrednikami finansowymi, czego dowodem są liczne badania opinii oraz wyróżnienia. Osiągnięty rezultat jest efektem przyjętej strategii stawiającej pośredników ubezpieczeniowych w centrum uwagi. Już w drugim roku jej wdrażania Warta zajęła pierwsze miejsce w badaniu NPS, mierzącego satysfakcję brokerów ze współpracy z wiodącymi zakładami ubezpieczeń. Została również wyróżniona jako najlepsza firma pod względem jakości współpracy z doradcami finansowymi.

Ubezpieczenia życiowe

W odpowiedzi na nowe regulacje i potrzeby Klientów, Warta dużo uwagi poświęciła wprowadzeniu zmian w segmencie ubezpieczeń życiowych. W 2016 r. życiowa spółka Warty zebrała ponad 743 mln zł składki przypisanej brutto, co jest efektem istotnego ograniczenia sprzedaży przez spółkę polis ze składką jednorazową. Z drugiej strony, dynamiczny wzrost przypisu zanotowały pozostałe kluczowe dla firmy segmenty produktów: ubezpieczenia grupowe o 19 proc., a polisy ze składką regularną o 9 proc.

W ostatnich latach rynek ubezpieczeń na życie uległ istotnym przeobrażeniom, co było efektem m.in. wprowadzenia nowych regulacji prawnych. Widząc jednocześnie rosnące zainteresowanie Klientów indywidualnymi produktami ochronnymi ze składką regularną oraz produktami grupowymi, postanowiliśmy wprowadzić modyfikacje w podejściu Warty do sprzedaży ubezpieczeń na życie. Oczywiście ubezpieczenia inwestycyjne nadal zajmują należne im miejsce na rynku, jednak mocno wspieramy rozwój rynku polis ochronnych. W tym celu m.in. angażujemy szeroką grupę agentów majątkowych. Ich profesjonalizm, wiedza oraz duża baza Klientów to czynniki, dzięki którym docieramy do nowych osób, nieposiadających jeszcze ubezpieczenia na życie. Rok 2016 udowodnił nam, że takie podejście jest skuteczne, stąd kontynuacja tej polityki w roku bieżącym jest w pełni zrozumiała – mówi Prezes Zarządu Warty i dodaje – Wsparciem działań są także nowe produkty ochronne, uzupełniające naszą ofertę. Przygotowaliśmy kompleksowe ubezpieczenie na życie a także produkt od zachorowania na raka. Już pierwsze miesiące ich sprzedaży pokazały, że popyt na tradycyjną ochronę jest w Polsce wysoki, a moim zdaniem kolejne miesiące i lata ten trend dodatkowo wzmocnią.

Wynik finansowy

Wraz z wysoką sprzedażą Warta osiąga również bardzo dobre wyniki finansowe, co pokazuje, że pozyskiwanie nowych Klientów odbywa się na zdrowych i racjonalnych zasadach. Wynik techniczny spółki majątkowej w 2016 r. wyniósł 124,0 mln zł. Na wysokim poziomie w stosunku do całego rynku utrzymuje się również wynik finansowy netto, który osiągnął w ubiegłym roku 259,0 mln zł. Wynik techniczny spółki życiowej osiągnął 39,3 mln zł, a wynik finansowy ponad 19,6 mln zł.

Warta, tradycyjnie już, dużo uwagi poświęca bezpieczeństwu finansów Klientów, czego dowodem są wskaźniki wypłacalności kształtujące się znacząco powyżej  wymogów ustawowych. Obecny rating Warty przyznany przez Standard & Poor’s utrzymuje się na wysokim poziomie A+ z perspektywą stabilną. Warta jest jedynym z zarejestrowanych w Polsce ubezpieczycieli z tak wysoką oceną.