W roku obrotowy 2016 nastąpił wzrost zysku netto Grupy Talanx o 23,6 proc. do poziomu 907 (734 w 2015 r.) mln euro, co znacząco przekracza prognozowaną wartość. Przychody ze składki przypisanej w wysokości 31,1 (31,8) miliarda euro pozostały w zasadzie na stabilnym poziomie po uwzględnieniu różnic kursowych. Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 5,4 procenta do 2,3 (2,2) miliarda euro.

Pozytywne efekty na wyniki przyniosły m.in.: postępujący proces optymalizacji portfela w obszarach linii branżowych, dalsza poprawa efektywności i rentowności w niemieckiej części Grupy skierowanej do Klientów detalicznych oraz systematycznie wdrażana strategia umiędzynarodowienia. Pozytywne tendencje znalazły również swoje odzwierciedlenie w zysku operacyjnym.

Ponadto Talanx nadal dużo uwagi poświęca na realizację projektów digitalizacji i automatyzacji w kluczowych obszarach prowadzonej działalności. W świetle całościowych dodatnich wyników widocznych we wszystkich częściach Grupy, Talanx w lutym podwyższył perspektywę zysku netto Grupy za rok obrotowy 2017 do około 800 milionów euro.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją informacji prasowej tutaj.

Oficjalnym językiem przyjętym w komunikacji korporacyjnej Grupy Talanx są niemiecki i angielski. Niniejszy tekst jest tylko tłumaczeniem, a Grupa Talanx nie gwarantuje jego dokładności i wiarygodności. Prawnie wiążące są wersje sporządzone w języku angielskim i niemieckim.