Ścisła współpraca specjalistów z Warty i PiLab oraz wykorzystanie platformy DataWalk umożliwiło ujednolicenie wszystkich zbiorów danych wykorzystywanych w procesie identyfikacji nadużyć. Platforma DataWalk pozwoliła między innymi na dowolne – nieograniczone przez nowe źródła danych bądź z góry wytyczone ścieżki analiz – testowanie podejrzeń, co do możliwości wystąpienia wyłudzenia. Efektem tej pracy jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ubezpieczyciela aż o 11 proc. Tak obiecujący wynik osiągnięto pomimo testowego zestawu danych i w bardzo krótkim czasie. Pozytywne rezultaty projektu pilotażowego zadecydowały o rozpoczęciu pełnego wdrożenia systemu.

Wyłudzenia odszkodowań i świadczeń są istotnym problemem na polskim rynku. Niestety tracą na tym rzetelni Klienci, dlatego ubezpieczyciele tyle uwagi poświęcają na walkę z przestępczością ubezpieczeniową – mówi Rafał Stankiewicz, wiceprezes zarządu Warty. Jestem pod wrażeniem tego, jak szybko platforma DataWalk pozwoliła nam wskazywać i weryfikować sytuacje, które do tej pory nie były identyfikowane jako oszustwa. Liczę, że wdrożenie innowacyjnego rozwiązania firmy PiLab pozytywnie przełoży się na skuteczność wyłapywania i piętnowania tego procederu.

Warta od wielu lat inwestuje w innowacyjne rozwiązania dotyczące niemal każdej płaszczyzny działalności. Rozwiązanie firmy PiLab, zapewniające pełną elastyczność i integralność systemów, będzie miało szczególne znaczenie dla działań ograniczających wyłudzenia odszkodowań i świadczeń.

Specjaliści z Biura Przeciwdziałania Wyłudzeniom Warty mają wiele hipotez na temat okoliczności, w których dochodzi do nadużyć. Do tej pory weryfikacja tych przypuszczeń była czasochłonna i przeważnie wymagała zaawansowanych kompetencji technicznych. Platforma DataWalk daje każdemu specjaliście ds. przeciwdziałania wyłudzeniom możliwość sprawdzania od ręki dowolnych hipotez, także wtedy, gdy wymaga to podłączenia nowych źródeł czy zestawów danych. Dodatkowo, jeżeli sprawdzane intuicje potwierdzą się, rozwiązanie pozwala bardzo szybko dostosować wykorzystywane dotychczas przez Wartę narzędzia analityczne do nowych okoliczności.

Natomiast spółka PiLab, choć od dłuższego czasu oferuje swoje rozwiązanie w branży ubezpieczeniowej i finansowej, nie zamierza ograniczać się do tych segmentów rynku.

Dzięki współpracy z takimi Klientami jak Warta, Bank Zachodni WBK czy Ministerstwo Cyfryzacji wiemy, że istnieje duże zapotrzebowanie na naszą technologię. Kwestia szybkiego dostarczania wyników analitycznych oraz budowania i sprawdzania dowolnych hipotez, szczególnie gdy konieczne jest wykorzystanie nowych źródeł danych, dotyczy całego współczesnego świata Big Data. Daje to naszej firmie szerokie perspektywy na globalnym rynku – mówi Paweł Wieczyński, Prezes Zarządu PiLab.

———————————————-

PiLab S.A. – innowacyjna, polska spółka technologiczna, która stworzyła platformę analityczną DataWalk. Dzięki unikatowej technologii DataWalk pozwala łączyć duże zbiory danych w czasie liczonym w dniach. Oznacza to, że budowanie zaawansowanych i kompleksowych środowisk analitycznych jest o rząd wielkości szybsze i wielokrotnie tańsze. Platforma DataWalk jest wykorzystywana w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym m.in. do wykrywania wyłudzeń, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy czy analizowania i monitorowania procesów biznesowych. PiLab działa w sektorze enterprise IT, czyli skomplikowanych systemów instalowanych w dużych podmiotach, gdzie cykle sprzedaży i wdrożenia liczone są w latach. Firma, operując w modelu vendora własnego produktu, ma nadzieję przełamać tę ‘oczywistą nieefektywność’ i wprowadzić metodyki zwinne do bardzo skomplikowanych i zaawansowanych środowisk analitycznych na skalę globalną.