Komisja Nadzoru Finansowego, czyli instytucja publiczna zajmująca się nadzorem nad rynkiem finansowym w Polsce, publikuje co roku raport, w którym m.in. zamieszcza wyniki ankiety przeprowadzanej wśród brokerów. Wskazują w niej oni swoją ocenę poziomu jakości współpracy z poszczególnymi zakładami ubezpieczeń. Publikacja przygotowywana przez KNF jest najbardziej obiektywnym zestawieniem opinii brokerów na polskim rynku, dającym rzetelny obraz rynku w tej kategorii.

Jak wynika z lektury tegorocznego raportu, liderem jakości współpracy z brokerami została Warta, która uzyskała wynik na poziomie 4,3 (w skali 1-5), poprawiając zeszłoroczny, już wysoki, wynik (4,26).

Kolejny rok z rzędu kończymy fantastyczną informacją, potwierdzającą wysoką jakość oraz profesjonalizm naszej współpracy z brokerami. Co więcej, najnowsze zestawienie przygotowane przez KNF plasuje nas jako lidera rynku w tej kategorii. Jestem dumny z całego zespołu, który wytrwale pracuje na osiągnięcie m.in. takiego rezultatu. Bardzo dziękuję poszczególnym pracownikom, doceniając ich wkład, zaangażowanie i przedsiębiorcze realizowanie kolejnych inicjatyw, kreujących bądź istotnie wspierających nowe trendy na rynku ubezpieczeń korporacyjnych. Kończymy pracowity rok, w którego trakcie wdrożyliśmy wiele nowych produktów i rozwiązań. Głęboko wierzę, że dzięki m.in. nim utrzymamy osiągniętą pozycję rynkową, podnosząc jakość współpracy na jeszcze wyższy poziom – mówi Grzegorz Bielec, wiceprezes zarządu Warty odpowiedzialny za rozwój ubezpieczeń korporacyjnych.