Warta Ekstrabiznes Plus to obecnie jedno z najbardziej popularnych grupowych ubezpieczeń na życie, które zapewnia kompleksową ochronę w przypadku poważnych zachorowań, pobytu w szpitalu czy operacji. Chcąc zapewnić ofertę odpowiadającą potrzebom pracowników oświaty, Warta rozszerza zakres grupowego ubezpieczenia na życie o dodatkowe ryzyka. 

W ramach Programu Edukacja do katalogu poważnych zachorowań Warta dodała choroby aparatu mowy, które często dotykają osoby pracujące w sektorze edukacji. W przypadku wystąpienia schorzenia ubezpieczony może liczyć na wypłatę pieniędzy. Dodatkowo, w przypadku wydania przez Państwowego Inspektora Sanitarnego decyzji o wystąpieniu choroby zawodowej ubezpieczony otrzyma wypłatę z tytułu niezdolności do pracy w zawodzie nauczyciela.

W zakresie ubezpieczenia może znaleźć się także szereg zdarzeń dotyczących kobiet (np. operacje i nowotwory ginekologiczne, pobyt w szpitalu w przypadku powikłań ciąży  czy otwarty katalog operacji). Jest to szczególnie istotne, w związku z faktem, że większość nauczycieli w Polsce stanowią kobiety.   

Sektor edukacji od dawna jest dla nas ważną częścią rynku ubezpieczeń grupowych, zarówno ze względu na jego pracowników, jak i ich podopiecznych. Z tego powodu, zdecydowaliśmy się na poszerzenie naszej oferty, tworząc dedykowany zakres ochrony w ramach Programu Edukacja. Zaczynamy od dodania do oferty ryzyk bezpośrednio związanych z pracą nauczycieli - choroby aparatu mowy. Warto również wspomnieć o bogatej ofercie majątkowej, którą będziemy oferować na preferencyjnych warunkach wraz z Programem Edukacja. Będzie on dostępny w ramach uproszczonego procesu sprzedażowego  – Marek Twardowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów w TUnŻ Warta. 

Nowa oferta została stworzona z myślą o placówkach zatrudniających od 3 do 100 osób i działających w ramach kodu PKD 85, który obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe, średnie, wyższe, ale również szkoły językowe czy szkoły tańca. W ramach Programu obowiązuje ujednolicona taryfa dla wszystkich klientów – nie jest brana pod uwagę liczba pracowników i struktura wiekowa.

Pracownicy placówek edukacyjnych mogą również skorzystać z innych, nowych produktów: Warta Zdrowie, wprowadzonej przez ubezpieczyciela we współpracy z firmą LUXMED albo Warta Telezdrowie. Poszerzają one ofertę ubezpieczyciela o usługi medyczne w tym dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalisty.