Ustawę o pracowniczych planach kapitałowych już od 1 lipca przyszłego roku zastosują podmioty zatrudniające, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., co najmniej 250 osób. W gronie firm oferujących Pracownicze Plany Kapitałowe znajduje się Warta. Co więcej, jest to pierwsza firma ubezpieczeniowa, która potwierdziła ten krok. PPK Warta będzie oferowane i prowadzone przez spółkę życiową TUnŻ Warta. Jak wynika z badania Polskiej Izby Ubezpieczeń najwięcej badanych wskazało właśnie zakłady ubezpieczeń na życie jako instytucje najbardziej godne zaufania.

System emerytalny w Polsce potrzebował nowego, świeżego impulsu, który będzie wspierał Polaków w odkładaniu pieniędzy na przyszłość. Takim systemem z pewnością są Pracownicze Plany Kapitałowe, dające realną szansę na podniesienie wysokości kwoty, jaką będziemy otrzymywać po przejściu na emeryturę. PPK jest projektem długoterminowym, warto zatem współpracować przy nim z firmą, która spełnia kilka istotnych kryteriów. Z pewnością powinna mieć ona silne fundamenty finansowe oraz umiejętność efektywnego zarządzania pieniędzmi Klientów. Niezaprzeczalnym atutem będzie również bogate doświadczenie w prowadzeniu programów ubezpieczeniowych dla zakładów pracy i ich pracowników. Warta już dziś te kryteria spełnia, obsługując ponad 5 mln Klientów w tym 720 tys. pracowników i ich rodzin, korzystających z ochrony życia i zdrowia w ramach grupowych programów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. To moim zdaniem jedna z kluczowych rekomendacji naszej firmy – tłumaczy Jarosław Parkot, prezes zarządu Warty.

PPK Warta to rozwiązanie łączące 9 funduszy zdefiniowanej daty oraz część ochronną. Budowane jest ono w oparciu o:

  • Stabilność i bezpieczeństwo – Warta to ubezpieczyciel o niemal 100 letniej tradycji, zapewniający również ochronę ubezpieczeniową w ramach grupowych polis na życie oraz programów inwestycyjnych. Warta legitymuje się najwyższym ratingiem na rynku ubezpieczeń w Polsce na poziomie A+ z perspektywą stabilną według S&P.
  • Długoletnie doświadczenie w efektywnym zarządzaniu aktywami – od ponad 20 lat Warta zarządza funduszami o charakterystyce podobnej do PPK. Obecnie łączna wartość aktywów to ponad 10 mld zł.
  • Ponadstandardowa oferta – PPK Warta nie tylko pomaga gromadzić kapitał na przyszłość, ale zapewnia również bez dodatkowych opłat ochronę w postaci ubezpieczenia na życie.