Kolejny rok z rzędu udowodniliśmy, jak dobrze Warta radzi sobie w trudnych i dynamicznie zmieniających się warunkach. Efektem wprowadzanych zmian w obszarze sprzedaży, obsługi klienta, a także wdrażanych innowacji jest rekordowa sprzedaż wynosząca niemal 8,2 mld zł, przy wyjątkowym, na tle rynku, poziomie rentowności. Ten wynik to także rezultat wyśmienitej pracy naszego zespołu i pośredników, którzy w czasach pandemii stanęli na wysokości zadania, za co im bardzo dziękuję. W efekcie naszych wspólnych działań osiągnęliśmy wzrost sprzedaży na poziomie 12,5 proc. w majątku i 18,3 proc. w ubezpieczeniach na życie, co jest wyjątkowym osiągnięciem przy tej skali biznesu  – mówi Jarosław Parkot prezes zarządu Warty i dodajeUbiegły rok kończyliśmy w naszej nowej siedzibie, która zapewnia nam komfortowe warunki i efektywniejsze wykorzystanie potencjału całego zespołu. Liczne miejsca do spotkań projektowych i koncepcyjnych, wysoki standard wyposażenia czy innowacyjne rozwiązania technologiczne idealnie komponują się z naszą kulturą pracy i wspierają nas w realizacji m.in. innowacyjnych projektów. Tylko w 2022 r. zamierzamy wykorzystać na ten cel 130 mln zł. Planujemy m.in. dalszy rozwój kompleksowej automatyzacji obsługi klienta, rozwój systemów sprzedażowych dla agentów i brokerów, a także dalszy rozwój oferty produktowej. Celem naszych działań jest zapewnienie klientom Warty najlepszego doświadczenia z naszą ofertą bez względu na to, z jakich kanałów kontaktu, zakupu czy obsługi korzystają.         

Warta z wyjątkową jakością obsługi

W 2021 r. obie spółki Warty zlikwidowały łącznie ponad 580 tys. szkód majątkowych i obsłużyły niemal 400 tys. świadczeń z polis na życie, wypłacając klientom 4,2 mld zł w formie odszkodowań i świadczeń.

Jednym z priorytetów działalności Warty pozostaje zapewnienie najwyższej jakości obsługi klienta. Po raz kolejny pozycja Warty jako lidera rynku w tej dziedzinie została potwierdzona w sprawozdaniu Rzecznika Finansowego - jedynego w pełni obiektywnego zestawienia dla rynku ubezpieczeń. W tym obszarze Warta wykonała jednak kolejny istotny krok, rozpoczynając w 2021 r. projekt kompleksowej automatyzacji procesów. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanego silnika decyzyjnego, w zintegrowaną całość połączone zostaną procesy związane z likwidacją szkód i obsługą posprzedażową. Nowy system i powiązane z nim rozwiązania technologiczne usprawnią i przyspieszą realizację spraw klientów. Projekt ten wykorzystuje także wcześniej wdrożone innowacje, które już przynoszą efekty:

  • Wirtualny asystent, który wspiera konsultantów na infolinii, obsłużył w 2021 r. ponad 424 tys. rozmów,  przyjmując od klientów zgłoszenia szkód drogą telefoniczną lub przedstawiając im status szkody,
  • Technologia rozpoznawania obrazu wspiera rzeczoznawców w weryfikacji kosztorysów przygotowywanych przez warsztaty samochodowe. Tylko w ubiegłym roku sztuczna inteligencja zweryfikowała 65 tys. wycen naprawy samochodów.

 – Liczba naszych klientów i wystawionych polis z roku na rok dynamicznie rośnie. Przekłada się to również na większą liczbę szkód i operacji, które musimy obsłużyć. W tym zadaniu nasz zespół wspierają zaawansowane technologie, które automatyzują i znacząco przyśpieszają coraz bardziej skomplikowane procesy. Dzięki wdrożeniu na szeroką skalę innowacyjnych rozwiązań, skracamy czas likwidacji szkód, natomiast nasi opiekunowie mają zdecydowanie więcej czasu na jakościową i empatyczną obsługę spraw klientów  – tłumaczy Jarosław Parkot. Cyfryzacja przynosi korzyści nie tylko dla samych klientów. Zautomatyzowanie ponad 100 procesów w firmie pozwoliło nam zaoszczędzić czas pracy rzędu 30 tys. godzin miesięcznie. Został on między innymi przeznaczony na prace rozwojowe w firmie i obsługę skomplikowanych szkód. W tym roku będziemy kontynuowali kluczowe projekty, a przede wszystkim dalej rozwijali kompleksową automatyzację procesów w firmie, która zmienia standard obsługi klientów na polskim rynku ubezpieczeń.

Rekordowe wyniki w ubezpieczeniach komunikacyjnych, duży wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych oraz wyjątkowa dynamika sprzedaży polis na życie ze składką regularną

– Ubiegły rok ponownie okazał się wymagającym czasem zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm. Wszyscy musieli radzić sobie z wieloma ograniczeniami w działalności gospodarki. Dla nas bezpieczeństwo pracowników, pośredników i klientów pozostawało priorytetem. Natomiast praca i sprzedaż zdalna z pewnością odegrały istotne znaczenie w ograniczaniu wskaźników zachorowania, które w naszej firmie były na relatywnie niskim poziomie. Sprawnie dostosowywaliśmy się do panujących warunków, a nasz zespół ponowie bardzo dobrze poradził sobie w nowych realiach. Nasza przedsiębiorczość i zaangażowanie zapewniły firmie wypracowanie rekordowego wyniku sprzedaży przy zachowaniu wyjątkowej na tle rynku rentowności. Obie spółki Warty zebrały łącznie w 2021 r. składkę w wysokości 8,2 mld zł, co stanowi wzrost o 13,3 proc. w porównaniu do 2020 r. Jest to wyjątkowy wynik, które potwierdza, jak sprawną organizacją jest Warta – tłumaczy Jarosław Parkot.  

W 2021 r. przypis składki brutto spółki majątkowej wyniósł 7,0 mld zł i był wyższy o 12,5 proc. względem 2020 r. Firma odnotowała wzrosty w każdym segmencie produktowym: sprzedaż ubezpieczeń dla klientów indywidualnych zwiększyła się o 10,8 proc. r/r osiągając poziom 4,9 mld zł. Z kolei składka z ubezpieczeń korporacyjnych wzrosła o 16,9 proc. r/r osiągając poziom 2,1 mld zł.

Duże doświadczenie we wdrażaniu nowych technologii pozwoliło firmie dostosować w krótkim czasie procesy do wyzwań związanych z pandemią. Wykorzystanie zdalnej sprzedaży polis przez agentów czy możliwość zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego poprzez stronę www zapewniło klientom Warty stały dostęp do oferty ubezpieczeń.  

– Po raz pierwszy w historii przekroczyliśmy 7 mld zł w ubezpieczeniach majątkowych, podwajając wynik jaki zanotowaliśmy 9 lat temu. Co jest kluczowe, osiągnęliśmy ten rezultat utrzymując zdrowy balans między wzrostem sprzedaży i rentownością. W naszych działaniach koncentrowaliśmy się na stopniowym wzroście liczby klientów, zapewnieniu im szerokiej oferty jakościowych produktów oraz wdrażaniu prostych, cyfrowych rozwiązań. Jednym z przykładów tego działania była skuteczna integracja z bazą CEPiK, również z korzyścią dla sieci agencyjnej, czy zapewnienie nowoczesnego systemu sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych dla brokerów. Widzimy, że te zmiany przynoszą efekty. W ubezpieczeniach komunikacyjnych zanotowaliśmy istotny wzrost zapytań agentów o polisy komunikacyjne. Natomiast w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych awansowaliśmy na pierwsze miejsce pod względem jakości współpracy z brokerami, co wynika z badania przeprowadzonego przez KNF – mówi Jarosław Parkot i dodaje: - W bieżącym roku skupimy się na dalszym rozwijaniu systemów taryfikacyjnych w kolejnych grupach produktowych. Planujemy również dalszy dynamiczny rozwój w obszarze ubezpieczeń dla MŚP i korporacji. W przypadku dużych firm będziemy kontynuowali przede wszystkim zmianę naszej oferty produktowej. Tylko w zeszłym roku wdrożyliśmy trzy nowe ubezpieczenia. Na ten rok plany są jeszcze bardziej ambitne i będą dotyczyły ochrony dla OZE.

W 2021 r. spółka życiowa Warty ponownie zwiększyła sprzedaż ubezpieczeń na życie, osiągając poziom 1,16 mld zł składki przypisanej brutto, co oznacza wzrost o 18,3 proc. r/r. W przypadku sprzedaży produktów ze składką regularną spółka kolejny rok z rzędu notuje wyjątkową na tle rynku dynamikę wzrostu na poziomie aż 15,3 proc. osiągając 1,03 mld zł przypisu składki.

– W obszarze ubezpieczeń na życie ponownie udowodniliśmy, że istnieje potencjał na polskim rynku dla dynamicznego rozwoju tej linii produktów. Z pewnością na osiągnięty wynik miała przełożenie atrakcyjna oferta, jak też rosnące zainteresowanie klientów ochroną na życie w kontekście trwającej jeszcze pandemii. W 2022 r. skupiamy naszą uwagę na wprowadzaniu kolejnych produktów oraz dalszej automatyzacji procesów obsługowych – mówi Jarosław Parkot.

Wynik finansowy – rekordowa sprzedaż

Kolejny rekordowy rok pod względem poziomu sprzedaży przełożył się również na bardzo dobre wyniki finansowe obu spółek Warty i wysoką rentowność działalności. Wynik finansowy netto spółki majątkowej wyniósł w 2021 r. 603,7 mln zł, co na tle rynku jest wyjątkowym rezultatem. Wynik techniczny w ubiegłym roku wyniósł 496,6 mln zł. Wskaźnik ROE utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i wyniósł w 2021 r. 19,6 proc.

Wynik finansowy netto spółki życiowej wyniósł 24,1 mln zł, a wynik techniczny był na poziomie 38,8 mln zł, na co złożyła się m.in. znacząco większa liczba świadczeń, jakie firma wypłaciła klientom w 2021 r.

Warta skutecznie utrzymuje wysoki poziom bezpieczeństwa finansów klientów, czego dowodem są wskaźniki wypłacalności, znajdujące się powyżej ustawowego poziomu. Na wysokim poziomie A+ z perspektywą stabilną utrzymuje się również rating, przyznany przez Standard & Poor’s. Warta jest jedyną firmą ubezpieczeniową w Polsce z tak wysoką oceną.