To był kolejny trudny rok dla rynku ubezpieczeń. Silna presja konkurencyjna, wysokie stopy procentowe i inflacja, a także wojna na terytorium naszego wschodniego sąsiada budują wysoką niepewność co do tempa rozwoju gospodarczego i nastrojów konsumenckich. Pomimo to w 2023 r. osiągnęliśmy rekordowy wynik sprzedaży. Jest to efekt praktycznych inwestycji i pracy całego zespołu, którą wykonywaliśmy przez ostatnie lata. Obserwujemy korzyści płynące z wdrożonych innowacji w zakresie nowych technologii, produktów czy procesów. Warta jest zdrową, elastyczną i skuteczną firmą, która osiągnęła w 2023 r. rekordową sprzedaż, utrzymując przy tym wyjątkową na tle rynku rentowność. Przykładem tego jest wskaźnik ROE na poziomie 22,9 proc. dla spółki majątkowej oraz 25,4 proc. dla spółki życiowej – komentuje Jarosław Parkot, prezes zarządu Warty i dodaje: Jesteśmy liderem pod względem oferowanej jakości i rozwoju na rynku ubezpieczeń w Polsce. 2023 był kolejnym rokiem, kiedy zanotowaliśmy wzrost sprzedaży wyraźnie wyższy niż rynek i to zarówno w zakresie ubezpieczeń majątkowych, jak i na życie. Osiągamy ten stan, dzięki stałemu rozwijaniu wszystkich filarów działalności firmy ubezpieczeniowej. Kompleksowa oferta produktów wysokiej jakości, nowe systemy wspierające sprzedaż czy dalsze inwestycje w narzędzia podnoszące jakość relacji z klientem idą w parze z doskonałą współpracą z agentami i brokerami odpowiedzialnymi za profesjonalną i efektywną sprzedaż.

Jarosław Parkot o planach na 2024 r.: W ostatnich latach przeznaczyliśmy na inwestycje w rozwój niemal pół miliarda zł. W bieżącym roku będziemy nadal inwestowali w nowe technologie i rozwój procesów. Tegoroczny budżet kolejny rok z rzędu wyniesie ok. 100 mln zł. Środki te pozwolą nam zrealizować kilkadziesiąt projektów, dzięki którym w innowacyjny sposób usprawnimy procesy sprzedaży i obsługi klientów oraz wdrożymy kolejne, nowoczesne narzędzia do wyceny składki. Chcemy także wzmacniać nasze relacje z obecnymi i potencjalnymi klientami, zapewniając im przyjazne i innowacyjne kanały komunikacji w trakcie zakupu polisy czy podczas obsługi posprzedażowej.

 

 

Dynamiczny wzrost w ubezpieczeniach majątkowych i na życie ze składką regularną

Przypis składki brutto spółki majątkowej wyniósł w 2023 r. 9,4 mld zł i był wyższy o 16,7 proc. względem 2022 r. Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych przyniosły składkę o 17,8 proc. wyższą w porównaniu do 2022 r., osiągając poziom 6,4 mld zł. Składka z ubezpieczeń korporacyjnych wzrosła o 14,4 proc., osiągając poziom 2,9 mld zł.

2023 był kolejnym rokiem z rzędu, w którym Warta wypracowała rekordowy poziom sprzedaży ubezpieczeń majątkowych, osiągając ponad rynkowy wzrost przypisu składek. Wynik ten jest efektem wysokiej jakości współpracy z agentami oraz brokerami, których rola pozostaje kluczowa w dalszym rozwoju Warty. Na wzrost sprzedaży wpływ ma także dynamiczny rozwój w innych, istotnych kanałach dystrybucji, takich jak dealerzy, leasingi czy direct. Rentowność tego wzrostu zapewnia innowacyjna taryfikacja. Wykorzystując nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania do wyliczania kosztów ryzyka, Warta zapewnia każdemu klientowi indywidualną wycenę składki, opartą o kilkaset parametrów bazujących zarówno na danych wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Chociaż 2023 r. był niezwykle trudnym okresem, osiągnęliśmy kolejny, rekordowy poziom sprzedaży. Chcemy utrzymać tę dynamikę, dlatego wdrażamy kolejne projekty, których celem będzie dalsze zacieśnianie relacji z naszymi klientami i partnerami biznesowymi. Chcąc zapewnić im dostęp do najwyższej jakości produktów, wdrażamy nowe ubezpieczenia, w tym upraw rolnych, oraz inwestujemy w dalszy rozwój systemów sprzedaży i taryfikacji. Już teraz mamy najnowocześniejszy system wyliczania składki dla klientów. Stale go jednak rozwijamy i wdrażamy w kolejnych kategoriach ubezpieczeń majątkowych, także korporacyjnych – tłumaczy Jarosław Parkot.

Spółka życiowa Warty zakończyła 2023 r. dynamicznym wzrostem sprzedaży ubezpieczeń na życie. Wyniósł on w 2023 r. 16,6 proc., co przełożyło się na 1,4 mld zł przypisu składki brutto i wzrost liczby klientów posiadających ubezpieczenie na życie Warty o 10 proc. rok do roku, co jest wyjątkowym osiągnięciem na tle rynku.

– Kolejny rok z rzędu byliśmy liderem pod względem dynamiki wzrostu sprzedaży. Już 1,6 mln Polaków posiada nasze ubezpieczenie na życie. To dane, które potwierdzają słuszność obranego, strategicznego kierunku w zakresie rozwoju Warty w tym segmencie. Skupiamy się na ubezpieczeniach ochronnych ze składką regularną, wchodząc w kolejne obszary tego rynku. Przykładem tego jest rozpoczęcie sprzedaży grupowych ubezpieczeń zdrowotnych dla klientów z sektora MŚP, których sprzedaż dwukrotnie przekroczyła nasze plany. W bieżącym roku planujemy wzmocnić nasze działania w zakresie dotarcia do młodszego klienta, dalszy rozwój oferty produktowej, szczególnie w zakresie ubezpieczeń grupowych, oraz automatyzację procesów przyśpieszających obsługę klienta i wypłatę świadczeń – mówi Jarosław Parkot.

Obsługa klienta – Warta liderem jakości

W 2023 r. obie spółki Warty wypłaciły łącznie swoim klientom ponad 5,4 mld zł w związku z ponad 620 tys. zgłoszonych szkód majątkowych i niemal 550 tys. wniosków o wypłatę świadczeń z ubezpieczeń na życie. 

W ubiegłym roku Warta kontynuowała projekty związane z automatyzacją obsługi posprzedażowej i likwidacji szkód. Efektem jest zwiększająca się liczba w pełni automatycznie (bez udziału człowieka) obsłużonych szkód i świadczeń. W ten sposób Warta wypłaciła już ponad 150 mln w ubezpieczeniach majątkowych i 50 mln w ubezpieczeniach życiowych.

Efektem profesjonalnej sprzedaży, jakościowych produktów i proklienckiej likwidacji szkód jest m.in. utrzymanie już od kilku lat pozycji lidera jakości obsługi klienta w gronie ubezpieczycieli majątkowych uwzględnionych w sprawozdaniu Rzecznika Finansowego. To w pełni obiektywne zestawienie pokazujące, jak ubezpieczyciele radzą sobie z likwidacją szkód klientów. Pozycję tę potwierdzają także wewnętrzne badania firmy oraz liczne nagrody przyznawane przez zewnętrznych ekspertów.

– Zadowolenie klienta pozostaje dla nas priorytetem. Dlatego tak dużo inwestujemy w jakość obsługi klienta, której liderem jesteśmy na polskim rynku. W bieżącym roku będziemy pracować nad dalszym podnoszeniem komfortu naszych klientów. W tym celu wdrażamy m.in. nowy system telefonicznej obsługi klienta, automatyzujemy kolejne procesy czy rozwijamy wdrożone już konto klienta, umożliwiające ubezpieczonym obsługę posprzedażową związaną z posiadanymi polisami podkreśla Jarosław Parkot.

Wynik finansowy

Dynamicznemu wzrostowi sprzedaży towarzyszy wyjątkowa na tle rynku rentowność. Wynik finansowy netto spółki majątkowej wyniósł w 2023 r. 792,9 mln zł, co było m.in. efektem działalności inwestycyjnej w okresie wysokich stóp procentowych. Wynik techniczny wyniósł 588,0 mln zł, co pokazuje skuteczność spółki w radzeniu sobie z wysoką inflacją. Wynik finansowy netto spółki życiowej osiągnął 113,0 mln zł i był znacząco wyższy niż w 2022 r. Wynik techniczny wyniósł 168,2 mln zł.

Warta wypracowała w 2023 roku wysoki poziom ROE – 22,9 proc. dla spółki majątkowej oraz 25,4 proc. dla spółki życiowej.

Warta skutecznie utrzymuje wysoki poziom bezpieczeństwa finansów klientów, czego dowodem są wskaźniki wypłacalności, plasujące się powyżej ustawowego poziomu. Na wysokim poziomie A+ z perspektywą stabilną utrzymuje się również rating, przyznany przez Standard & Poor’s