Projekt „Instytucja Roku” to pierwszy niezależny ranking firm z trzech głównych, obsługowych branż w Polsce – bankowej, ubezpieczeniowej i telekomunikacyjnej. Celem rankingu jest wspieranie działań proklienckich i przyjaznych dla Klientów rozwiązań, zgodnie z maksymą, że jakość pamięta się dłużej niż cenę. W ramach rankingu firmy mogą otrzymać 2 wyróżnienia: Najlepsza Jakość Obsługi w Placówce, Najlepsza Jakość Obsługi w Zdalnych Kanałach Kontaktu.

W zestawieniu 11 firm ubezpieczeniowych oferujących najlepszą jakość obsługi Klienta w placówce Warta uplasowała się na 2. miejscu, co oznacza awans z 5. miejsca w pierwszej edycji rankingu. Wysoka pozycja Warty to efekty wielu inwestycji i nowych rozwiązań w zakresie obsługi Klienta, wdrożonych w ostatnich latach.

W ramach kategorii „Najlepsza jakość obsługi w placówce” w 2016 roku eksperci odwiedzili łącznie prawie 900 placówek bankowych, ubezpieczeniowych oraz telefonii komórkowej. Zgodnie z pierwotnymi założeniami – aby odzwierciedlić rzeczywisty poziom jakości – w roku 2016 zrealizowano 6 fal badania realizowanego co dwa miesiące a w każdej z nich eksperci odwiedzili 143 placówki 33 badanych instytucji.

Szczegółowe informacje o rankingu oraz jego wyniki są dostępne na stronie www.instytucjaroku.pl