Podstawowe dane:

  • 39% – wzrost zysku netto spółki majątkowej
  • 29% – wzrost zysku netto spółki życiowej
  • 13,3% – udział w rynku ubezpieczeń majątkowych
  • 5,6% – wzrost przypisu składki z ubezpieczeń majątkowych
  • 7,7% – wzrost przypisu składki z ubezpieczeń na życie

Ważniejsze wydarzenia:

  • Warta staje się częścią grupy Talanx
  • Połączenie TUiR WARTA S.A. z HDI Asekuracja TU S.A.
  • Potwierdzenie ratingu Warty na poziomie A, z perspektywą stabilną
  • Tytuł Finansowej Marki Roku 2013 i Superbrands 2013 dla Warty

 TUiR WARTA

Warta zebrała po czterech kwartałach 2012 r. 3,5 mld zł składek, wobec 3,3 mld zł osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Oznacza to, że spółka utrzymuje dobrą dynamikę sprzedaży. Wzrost na poziomie 5,6% jest wyższy niż 3,8% wzrost sektora ubezpieczeń majątkowych w Polsce (zgodnie z danymi Komisji Nadzoru Finansowego).

Największy wpływ na taki przyrost składki miały ubezpieczenia komunikacyjne ze wzrostem na poziomie 5,8%. Dobrze rozwijały się też ubezpieczenia, w których Warta jest liderem rynku, czyli morskie i lotnicze (9,1% wzrostu). Warta odnotowała ponadto bardzo dobre wyniki na działalności lokacyjnej. Wszystko to przełożyło się na wyższy o 39% wynik finansowy: 262,7 mln zł wobec 189,4 mln zł w roku poprzednim.

Wskaźniki bezpieczeństwa finansowego Warty tradycyjnie kształtują się na poziomie znacznie wyższym od wymogów ustawowych. Na koniec grudnia 2012 r. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi w TUiR Warta wyniósł 319,4%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 129,5%.

TUnŻ WARTA

Spółka życiowa Warty zebrała na koniec 2012 r. niemal 2,7 mld zł składek, co jest wartością wyższą o 7,7% w porównaniu do przypisu roku poprzedniego, kiedy osiągnięto 2,5 mld zł. Duży wpływ na ten wynik miały produkty o charakterze inwestycyjnym sprzedawane za pośrednictwem partnerów bankowych. W omawianym okresie towarzystwo wprowadziło na rynek we współpracy z różnymi partnerami z sektora finansowego ponad dwadzieścia nowych tego typu ubezpieczeń oraz kontynuowało sprzedaż ubezpieczenia z funduszem kapitałowym „Profit Planu Plus”. Przychody z ich sprzedaży osiągnęły 1,12 mld zł i były o 11,0% wyższe niż osiągnięte z tej grupy produktowej w roku 2011.

Spółka konsekwentnie zwiększa również przypis składek z ubezpieczeń ze składką regularną osiągając po czterech kwartałach 2012 roku wzrost o 7,8 %. O 7,1 % wzrosły przychody z tytułu umów grupowych, a o 10,7 % była wyższa sprzedaż ubezpieczeń indywidualnych. Dla porównania, wzrost rynku tego typu ubezpieczeń wyniósł  5,1% (zgodnie z danymi Komisji Nadzoru Finansowego).

Warta życiowa wypracowała po czterech kwartałach 2012 roku 24,2 mln zł zysku netto, wobec 18,8 mln zł w roku poprzednim. Wynik ten został osiągnięty dzięki dobrej strukturze portfela produktów i potwierdza stabilną efektywność towarzystwa.

Spółka życiowa, podobnie jak majątkowa, wykazuje bardzo dobre wskaźniki bezpieczeństwa finansowego. Na koniec grudnia 2012 roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wyniósł 243,8%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 113,5%.

 Komentarz Jarosława Parkota, Prezesa Zarządu TUiR i TUnŻ Warta

Rok 2012 obfitował w wiele pozytywnych dla Warty zmian i co najważniejsze wprowadzanych w życie bardzo szybko. Początek roku przyniósł informację o przejęciu spółki przez nowych udziałowców: niemiecką grupę ubezpieczeniową Talanx AG i jej strategicznego partnera Meiji Yasuda. Niecałe sześć miesięcy później transakcja była już zaakceptowana przez wszystkie instytucje nadzorcze i sfinalizowana. Zamknęliśmy rok połączeniem Warty i spółki należącej już wcześniej do grupy Talanx: HDI Asekuracja.

Te zmiany pozwoliły nam podsumować rok znakomitymi wynikami. Jestem dumny, że w okresie zmian i w coraz trudniejszych warunkach rynkowych, udało się nam poprawić wynik finansowy aż o 39%. Prawie 3,5 mld zł składek i około 13,3% udziału w rynku majątkowym – to stan posiadania Warty na koniec 2012 r.

Połączenie pozwoliło nam zająć bardzo mocną pozycję wicelidera rynku i otworzyło przed nami nowe perspektywy. Potwierdzają to opinie niezależnych analityków. Na przykład agencja ratingowa Standard&Poor’s kilka tygodni temu utrzymała bardzo dobry rating Warty na poziomie A, z perspektywą stabilną. Jednocześnie podniosła samodzielną ocenę spółki z poziomu BBB do BBB+. W opinii S&P połączenie Warty i HDI Asekuracja poprawi pozycję konkurencyjną spółki dzięki większej skali działalności, rozległej sieci dystrybucji, szerszej bazie Klientów oraz synergiom na poziomie back-office.

Nie przypadkowo też Warta otrzymuje liczne nagrody i wyróżnienia z rąk ekspertów i konsumentów. W ostatnich dniach została uznana przez Gazetę Finansową za Finansową Markę Roku 2013. Doceniono spektakularne umocnienie pozycji rynkowej i otwarcie na potrzeby nowych grup Klientów.

Po raz kolejny znaleźliśmy się też w gronie najsilniejszych marek i możemy cieszyć się z tytułu Superbrands2013. To kolejne potwierdzenie siły naszej marki.Warta jest obecna w świadomości Polaków od 1920 r.. To sprawia, że choć jej udziałowcy zmieniają się, to marka wciąż pozostaje. Utrzymanie nazwy firmy po zmianie właścicielskiej, to w dzisiejszych czasach rzadkość i przywilej zarezerwowany dla wyjątkowych marek. Żeby jeszcze bardziej ją wzmocnić, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie w czwartym kwartale największej w historii Warty kampanii reklamowej. W jej efekcie znajomość marki Warta wzrosła do prawie 80%. To znakomita inwestycja w dalszy rozwój spółki.