Fundusz AKTYWNY PORTFEL

Fundusz posiada wycenę do dnia 09.03.2017

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz AKTYWNY PORTFEL

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 09.03.2017

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz AKTYWNY PORTFEL
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
182.36 PLN 09.03.2017
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.21
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.18
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-0.45
Stopa zwrotu 1 rok (%)
8.10

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 09.03.2017

Kod funduszu:
WAP

Sprawozdania
Warunki ubezpieczeń