Fundusz db Big Brands

Fundusz posiada wycenę do dnia 22.02.2021

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz db Big Brands

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 22.02.2021

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz db Big Brands
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
111.67 PLN 22.02.2021
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
1.05
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.97
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
2.37
Stopa zwrotu 1 rok (%)
6.54

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 22.02.2021

Kod funduszu:
IFDBBB