Fundusz db Elita Funduszy XIV_2

Fundusz posiada wycenę do dnia 29.03.2019

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz db Elita Funduszy XIV_2

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 29.03.2019

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz db Elita Funduszy XIV_2
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
104.94 PLN 29.03.2019
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.60
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.87
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
0.92
Stopa zwrotu 1 rok (%)
1.11

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 29.03.2019

Kod funduszu:
IFEFXIV_2