Fundusz db Elita Funduszy XIV_3

Fundusz posiada wycenę do dnia 29.04.2019

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz db Elita Funduszy XIV_3

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 29.04.2019

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz db Elita Funduszy XIV_3
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
104.42 PLN 29.04.2019
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.58
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.79
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
3.16
Stopa zwrotu 1 rok (%)
2.63

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 29.04.2019

Kod funduszu:
IFEFXIV_3