Fundusz db Elita Funduszy XVI_1

Fundusz posiada wycenę do dnia 27.09.2019

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz db Elita Funduszy XVI_1

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 27.09.2019

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz db Elita Funduszy XVI_1
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
105.02 PLN 27.09.2019
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.57
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.70
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
1.45
Stopa zwrotu 1 rok (%)
2.41

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 27.09.2019

Kod funduszu:
IFEFXVI_1