Fundusz db Elita Funduszy XVI_2

Fundusz posiada wycenę do dnia 25.10.2019

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz db Elita Funduszy XVI_2

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 25.10.2019

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz db Elita Funduszy XVI_2
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
103.83 PLN 25.10.2019
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.56
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.54
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
1.21
Stopa zwrotu 1 rok (%)
2.30

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 25.10.2019

Kod funduszu:
IFEFXVI_2