Fundusz db Global Mix

Fundusz posiada wycenę do dnia 27.07.2020

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz db Global Mix

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 27.07.2020

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz db Global Mix
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
100.72 PLN 27.07.2020
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.77
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.66
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-1.57
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-0.99

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 27.07.2020

Kod funduszu:
IFDBGM