Fundusz db Global Mix III

Fundusz posiada wycenę do dnia 28.09.2020

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz db Global Mix III

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 28.09.2020

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz db Global Mix III
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
101.55 PLN 28.09.2020
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.14
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.09
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
2.93
Stopa zwrotu 1 rok (%)
1.89

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 28.09.2020

Kod funduszu:
IFDBGMIII