Fundusz db Liderzy Sieci II

Fundusz posiada wycenę do dnia 29.04.2019

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz db Liderzy Sieci II

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 29.04.2019

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz db Liderzy Sieci II
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
106.65 PLN 29.04.2019
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.50
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.56
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
0.71
Stopa zwrotu 1 rok (%)
1.31

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 29.04.2019

Kod funduszu:
IFLSII