Fundusz db Polska Piątka

Fundusz posiada wycenę do dnia 05.02.2020

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz db Polska Piątka

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 05.02.2020

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz db Polska Piątka
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
101.30 PLN 05.02.2020
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.64
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.61
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
0.79
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-0.01

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 05.02.2020

Kod funduszu:
IFDBPP