Fundusz db Portfel z Marką II

Fundusz posiada wycenę do dnia 27.06.2020

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz db Portfel z Marką II

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 27.06.2020

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz db Portfel z Marką II
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
100.58 PLN 26.06.2020
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
1.31
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.79
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
1.4
Stopa zwrotu 1 rok (%)
2.1

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Kod funduszu:
IFDBPZMII