Fundusz db Potencjał WIG20

Fundusz posiada wycenę do dnia 06.11.2019

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz db Potencjał WIG20

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 06.11.2019

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz db Potencjał WIG20
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
101.97 PLN 06.11.2019
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
1.14
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.25
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
2.13
Stopa zwrotu 1 rok (%)
2.95

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 06.11.2019

Kod funduszu:
IFPWIG20