Fundusz db Stabilny Sektor II

Fundusz posiada wycenę do dnia 28.06.2019

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz db Stabilny Sektor II

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 28.06.2019

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz db Stabilny Sektor II
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
111.42 PLN 28.06.2019
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
2.20
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
3.52
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
7.53
Stopa zwrotu 1 rok (%)
9.88

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 28.06.2019

Kod funduszu:
IFSSII