Fundusz db Stabilny Sektor III

Fundusz posiada wycenę do dnia 29.07.2019

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz db Stabilny Sektor III

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 29.07.2019

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz db Stabilny Sektor III
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
110.77 PLN 29.07.2019
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
2.07
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
2.78
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
7.12
Stopa zwrotu 1 rok (%)
8.28

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 29.07.2019

Kod funduszu:
IFSSIII