Fundusz db Świat Finansów

Fundusz posiada wycenę do dnia 29.10.2020

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz db Świat Finansów

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 29.10.2020

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz db Świat Finansów
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
101.59 PLN 29.10.2020
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.60
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.78
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
1.31
Stopa zwrotu 1 rok (%)
2.37

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 29.10.2020

Kod funduszu:
IFDBSF