Fundusz db Świat Finansów II

Fundusz posiada wycenę do dnia 27.11.2020

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz db Świat Finansów II

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 27.11.2020

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz db Świat Finansów II
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
102.11 PLN 27.11.2020
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.72
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.96
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
1.73
Stopa zwrotu 1 rok (%)
2.39

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 27.11.2020

Kod funduszu:
IFDBSFII