Fundusz EKO ENERGIA

Fundusz posiada wycenę do dnia 10.01.2014

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz EKO ENERGIA

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 10.01.2014

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz EKO ENERGIA
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
100.00 PLN 10.01.2014
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
4.85
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
4.95
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
6.15
Stopa zwrotu 1 rok (%)
7.86

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 10.01.2014

Kod funduszu:
WEE