Fundusz EKO Trio

Fundusz posiada wycenę do dnia 05.08.2019

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz EKO Trio

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 05.08.2019

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz EKO Trio
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
109.12 PLN 05.08.2019
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-2.20
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.63
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
7.38
Stopa zwrotu 1 rok (%)
7.09

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 05.08.2019

Kod funduszu:
IFET