Fundusz Europe TOP 50 Extra

Fundusz posiada wycenę do dnia 12.02.2018

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz Europe TOP 50 Extra

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 12.02.2018

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz Europe TOP 50 Extra
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
95.21 PLN 12.02.2018
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.14
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.18
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
0.57
Stopa zwrotu 1 rok (%)
1.03

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 12.02.2018

Kod funduszu:
IFET50E