Fundusz Europe TOP 50 Komfort

Fundusz posiada wycenę do dnia 12.02.2018

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz Europe TOP 50 Komfort

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 12.02.2018

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz Europe TOP 50 Komfort
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
100.14 PLN 12.02.2018
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.13
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.21
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
0.80
Stopa zwrotu 1 rok (%)
1.51

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 12.02.2018

Kod funduszu:
IFET50K